Anglicismer

En anglicism är ett uttryckssätt som tagits från engelskan, t.ex. checka in, ta sig en nap.

Observera att det i allmänhet finns svenska motsvarigheter till engelska ord. Använd de svenska orden när det finns sådana!

e-post (mail)
fallstudie (case study)
informationsmöte (briefing)
hackare (hacker)
lägga ut verksamheten (outsourca)
samföretag (joint venture)
snabel-a (at)
webbplats (web site)

Kom ihåg att man inte kan använda engelska ord och uttryck som om de vore svenska!

Människor prosessar ordens betydelse automatiskt.

Människor behandlar ordens betydelse automatiskt.

I följande exempel syns en tydlig påverkan från engelska. Undvik den här typen av satser!

Empowermentbaserat socialt arbete har som avsikt att utnyttja robustheten i klientens personlighet, även resurserna och reciliensen som kan hittas inom familjen, vänskapsförhållanden, grannskapet och subkulturerna.

Det är vanligare med engelska ord inom vissa områden än andra, t.ex. ekonomi, naturvetenskap och datateknik. Var speciellt uppmärksam på att du verkligen skriver på svenska när du använder dig av engelskspråkiga källor!

Kontrollera med din handledare vilka termer och begrepp som är gångbara inom ditt eget vetenskapliga område!

Se även MODEUTTRYCK, ORDVAL