Stor eller liten bokstav

Stor bokstav används i början av en mening och när det som kommer efter ett kolon är direkt anföring eller citat:

Hamlet: Att vara eller inte vara.

I andra fall används liten bokstav efter kolon.

I övrigt är huvudregeln att stor bokstav används vid egennamn och liten bokstav vid beskrivande ord.

Stor bokstav

personnamn: Maria Lindström, tre Marior
namn på vissa gudomar: Gud, Herren, Frälsaren, Allah
geografiska egennamn: Tusby, Arktis, Stilla havet
namn på byggnader och anläggningar: Nationalmuseum, Eremitaget, Brunnsparken
namn på stjärnbilder och himlakroppar: Jungfrun, Saturnus
latinska namn på djur, växter, bakterier m.m.: Mus musculus, Taraxacum vulgare
varumärken: Toyota, Macintosh, Burana
Sammansättningar med egennamn (som har kvar sin namnkaraktär): Mellaneuropa, Lapplandsresa, Storhelsingfors, Runebergdikter, Borgåbo (även borgåbo)
namn på religiösa skrifter: Bibeln, Talmud, Koranen

Liten bokstav

beskrivande tillnamn: Olav den helige, Katarina den stora
titlar: drottning Kristina, professor Eriksson
jorden, solen, månen och universum
beteckningar för art eller sort: sauvignon blanc, brie, manchestertyg, pyrrhusseger, medelhavsklimat
beteckningar för djur och växter: hund, gran, hamiltonstövare, karljohanssvamp, linnea, yorkshireterrier MEN: Flitiga Lisa, Jack Russell-terrier
sjukdomsnamn: cancer, vattkoppor, influensa, alzheimer, parkinson, asperger MEN: Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, Aspergers syndrom
ord som bildats av egennamn med hjälp av en avledningsändelse (-sk, -are, -it, -er o.d.): helsingforsare, ålänning, finländsk, finlandssvenska, malmöit, australier
avledningar av personnamn: darwinistisk, lutheran, marxist, laestadian
tidsuttryck: januari, vinter, påsk, långfredag, annandag jul, valborgsmässoafton
historiska händelser och perioder: andra världskriget, stora ofreden, medeltiden, inkariket MEN: Napoleonkrigen, Versaillesfreden, Titoepoken
namn på lagar och liknande: skadeståndslagen, föreningslagen, biblioteksförordningen

Namn på myndigheter och liknande

När det gäller finländska myndigheter följer vi finskan i användningen av stor eller liten bokstav.

Liten bokstav

Ministerier: undervisningsministeriet, utrikesministeriet
Polisorganisationer och domstolar: högsta domstolen, rörliga polisen, tingsrätten
Statliga, kommunala och kyrkliga förvaltningsorgan: riksdagen, statsrådet, domkapitel, länsstyrelse, länsstyrelsen i Södra Finlands län
Enheter och avdelningar inom inrättningar: humanistiska fakulteten, institutionen för fysik, informationsavdelningen, planeringsenheten, öronkliniken
Kommittéer, råd, utskott och andra sakkunnigorgan: etiska kommittén, studiestödsnämnden, finansutskottet
samt: staten, regeringen, riksdagen, armén, flottan, polisen, tullen, kyrkan

Stor bokstav

Politiska partier: Gröna förbundet, Samlingspartiet, Svenska folkpartiet
Statliga bolag: Altia, Handelshus Hansel Ab, Rundradion
Statliga affärsverk: Utbildningsstyrelsen, Senatfastigher
Vetenskapliga och ekonomiska institutioner, skolor och utbildningar: Konkurrensverket, Centralen för turistfrämjande, Fordonsförvaltningscentralen, Rättspolitiska forskningsinstitutet
namn på skolor och utbildningar: Helsingfors universitet, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Konstindustriella högskolan, Svenska handelshögskolan, Bildkonstakademin, Teaterhögskolan
Obs! Åbo Akademi

Namn som har med EU och EG att göra skrivs med stor bokstav när hela namnet skrivs ut, medan kortformerna skrivs med små bokstäver: Europeiska unionen – unionen, Europaparlamentet – parlamentet, Europeiska gemenskapernas domstol – domstolen eller EG-domstolen

Namn på företag, organisationer, tidningar och liknande skrivs som de själva skriver dem: Nordiska institutet i Finland, Svenska Akademien, Västra Nyland, Dagens Nyheter.

Se Svenska skrivregler, Svenskt lagspråk i Finland