Symmetri

Försök uttrycka led som har liknande innehåll så att de också språkligt liknar varandra

Exempel:

Undersökningen bygger på intervjuer och frågeformulären.

Undersökningen bygger på intervjuer och frågeformulär.

Vid insamlingen av materialet har jag strävat efter stor noggrannhet och att ställa alla frågor på samma sätt.

Vid insamlingen av materialet har jag strävat efter att vara mycket noggrann och att ställa alla frågor på samma sätt.

Observera att leden i en punktuppställning bör ha liknande språklig form och innehåll – de bör t.ex. bestå av substantiv eller hela meningar.

Se även PUNKTUPPSTÄLLNING
Se Språkriktighetsboken