Meningsbyggnad

Tänk på att bygga upp meningarna så att de är lätta att läsa.

  • Försök ge varje tanke en egen mening.
  • Lyft fram det viktiga.
  • Börja gärna meningarna med tidigare känd information och fortsätt med det som är nytt.

Exempel:

I min avhandling behandlar jag ätstörningar. Ämnet började intressera mig när jag gjorde min praktik på Folkhälsans ungdomspoliklinik.

  • Variera meningslängden så att texten består av både kortare och längre meningar. Viktiga påståenden kan exempelvis uttryckas i korta meningar, medan resonemang ofta kräver längre meningar. Mycket långa meningar är naturligtvis svårlästa.

Se även HÖGERTYNGD och VÄNSTERTYNGD, SATSRADNING samt TEXTBINDNING
Se Att skriva bättre i jobbet, Från tanke till text