Styckeindelning

En vetenskaplig text ska indelas i stycken.

  1. Styckeindelningen visar läsaren hur du har tänkt. Ett stycke bör omfatta en tankeenhet, till exempel ett tema, en aspekt av ämnet, ett argument, ett perspektiv, en tidsperiod, en plats eller en person.
  2. Framhäv det viktiga. En nyckelmening sammanfattar huvudtanken i stycket. Inled gärna stycket med en sådan, alternativt avsluta stycket med den.
  3. Styckena ska följa på varandra i en logisk ordning, och de bör bindas ihop med hjälp av exempelvis sambandsord (t.ex. dock, alltså, således, å andra sidan). Nytt stycke anges med indrag eller blankrad.

Se även TEXTBINDNING
Se Att skriva bättre i jobbet, Från tanke till text och Skrivboken