Rubrik

Kontrollera rubrikerna! En bra rubrik är informativ, kort och kraftfull.

En rubrik ska till form och innehåll passa ihop med de andra rubrikerna på samma nivå i texten. Kom ihåg att rubriken inte behöver spegla hela textens innehåll; i vissa fall är det bättre att använda en huvudrubrik och en underrubrik.

Exempel:

Rösta, demonstrera eller debattera? – En studie i den finska och svenska språkgruppens sätt att delta i den lokala beslutsprocessen i Finland.

En bra rubrik ökar textens begriplighet och ger läsaren överblick över innehållet. Kapitelrubriker visar hur textens olika delar förhåller sig till varandra: Vilka delar är på samma nivå, vilka är underordnade?

Du bör också tänka på att vara konsekvent vid numrering av rubriker och användning av typsnitt inne i texten. Rubriker avslutas inte med punkt och du bör inte avstava en rubrik.

Se även DISPOSITION, RÖD TRÅD