Formellt subjekt

I svenskan måste varje sats ha ett subjekt. Vi kan t.ex. inte säga “regnar”, utan vi måste sätta ut det som formellt subjekt: “Det regnar” eller “Regnar det?”.

I vissa fall sätts ett formellt subjekt ut först i satsen när det egentliga subjektet innehåller ny information. Vi inleder nämligen helst inte en mening med något läsaren inte känner till. En annan orsak till att använda formellt subjekt är en att-sats eller en hel sats. I svenskan inleder man ogärna en mening med ett långt led före verbet.

Exempel:

Det finns inte någon tidigare forskning i ämnet.
Det är naturligt att vilja frigöra sig från sina föräldrar.
Det står ingenting i avhandlingen om bakgrunden till problemet.

Se även Grammatik från grunden, Svenska Akademiens språklära
Se MENINGSBYGGNAD