Högertyngd och vänstertyngd

Notera var du placerar det tempusböjda verbet i en text!

En mening där det tempusböjda verbet kommer tidigt och eventuella bestämningar placeras efteråt är högertung.

Exempel: Flera professorer har påtalat att för lite handledning leder till att studenterna inte kommer igång med sina uppsatser, kör fast mitt i eller aldrig blir färdiga.

En mening där det tempusböjda verbet kommer sent och eventuella bestämningar placeras före är vänstertung.

Exempel: Problemet med att studenter på grund av för lite handledning inte kommer igång med sina uppsatser, kör fast mitt i eller aldrig blir klara har påtalats av flera professorer.

I allmänhet är högertunga meningar lättare att läsa. Var därför uppmärksam på att du inte gör meningarna svårlästa genom att ge för mycket information till vänster om det böjda verbet. Alltför många högertunga meningar kan däremot göra ett vardagligt intryck.

Se även MENINGSBYGGNAD
Se Från tanke till text, Skrivboken