Personlighet kontra opersonlighet

I en vetenskaplig text är det innehållet som är det viktiga och inte du som person.

En vetenskaplig text bör vara neutral och saklig. Samtidigt får den gärna ha en personlig stil – det ska tydligt framgå att skribenten skrivit texten själv och inte bara överfört information från källor.

Du bör dock vara försiktig med uttryck som “jag tycker“, “jag känner“ och alltför starkt beskrivande ord. Men det finns ingen orsak att undvika ordet jag helt, så länge den neutrala stilen bevaras. Om du har samlat in ett material, så bör du skriva “jag samlade in materialet för undersökningen år X“, och inte “materialet samlades in år X“. Om du använder s-passiv blir det oklart vem som samlat in matrialet

Att använda man kan också göra texten luddig på samma sätt som med s-passiv. I följande exempel (Reuter 2006:46) är det oklart vem man syftar på:

När man reser till södern märker man att man där har helt andra vanor än man har i Norden.