Kommatecken

Kommatecken sätts ut för att avgränsa information inom en mening.

Kommatecken sätts ut

 • när bindeord (och, men, eller…) saknas
  Exempel: I Finland, Sverige, Danmark och Norge.
 • vid dels…dels
  Exempel: Dels bygger min undersökning på intervjuer, dels på enkäter.
 • mellan huvudsatser i samma mening
  Exempel: Undersökningen utfördes för länge sedan, men resultaten verkar fortfarande gälla.
 • runt parentetiska inskott
  Exempel: Redundans, det vill säga övertydlighet, kan vara en fördel i vissa texter.
 • vid olika fristående fraser
  Exempel: Det är omöjligt, tyvärr.

Kommatecken sätts inte ut

 • före bindeord i uppräkning
  (jfr ovan)
 • mellan satser med gemensam satsdel
  Exempel: Eleverna trivs men lärarna vantrivs i denna skola.
 • mellan samordnade bisatser
  Exempel: Informanten meddelade att hon varken var intresserad eller hade tid att delta i undersökningen längre.
 • vid nödvändiga bisatser
  Exempel: Ett stort problem var att hitta aktuella källor till avhandlingen.
 • före förkortningar när de avslutar en uppräkning
  Exempel: Detta gäller för Finland, Sverige, Norge, Island m.fl.

Se Svenska skrivregler