Facktermer

När du använder facktermer är det bra att tänka på följande:

  • Använd alltid facktermer när det är motiverat.
  • Definiera termer och begrepp som är centrala i din studie.
  • Var konsekvent på så sätt att du använder samma term för samma företeelse genom hela texten.

T.ex:

Om “webbsajt” är ett centralt begrepp i din avhandling, ska du inte parallellt använda ordet “webbplats”.

  • Använd svenska termer i så stor utsträckning som möjligt.

Se även ANGLICISMER, FINLANDISMER, MODEUTTRYCK, ORDVAL