Siffreuttryck

Tal kan skrivas med siffror eller bokstäver.

  1. Siffror rekommenderas när det är sifferuppgifterna som är det viktiga i texten, t.ex. i listor och i matematisk eller ekonomisk text.
  2. Decimaltal och bråktal skrivs oftast med siffror (3,14; ½), liksom sifferuppgifter vid förkortningar av måttenheter (2 m), förkortningen kl. (kl. 13.15) och tecken som % (26 %).
  3. Om sifferuppgifterna inte är det viktiga i texten skrivs små tal med bokstäver och stora tal med siffror. Stora tal som är ungefärliga skrivs ofta med bokstäver: ett hundratal. Gränsen mellan små och stora tal går någonstans mellan 12 och 20. Det är viktigt att man inte t.ex. i en uppräkning blandar siffror och bokstäver. Undvik även att börja en mening med siffror.
  4. Stora tal som skrivs med siffror delas upp i grupper om tre siffror räknat från höger: 1 200, 23 400, 5 320 000, 1 500. Årtal skrivs ihop: 1985. Förkorta helst inte årtal. I telefonnummer brukar siffrorna grupperas två och två från höger: 06-123 45 67, 050-123 45 67.