Passiv

Passiva satser används ofta för att skribenten inte vill framhäva sig själv.

Var ändå försiktig med passiv eftersom de kan göra texten vag och abstrakt, och försämra begripligheten. Om möjligt, skriv ut vem som utför handlingen och använd aktiva verbformer!

Exempel:

Intervjuer ansågs vara den mest pålitliga metoden för datainsamling.

Jag ansåg intervjuer vara den den mest pålitliga metoden för datainsamling.

Se även PERSONLIGHET kontra OPERSONLIGHET, STIL