Modeord och -uttryck

Använd inte inexakta, klichémässiga eller felaktiga uttryck i din text.

Kontrollera också om det finns onödiga påhäng på orden, exempelvis säger ordet utvecklingungefär det samma som utvecklingsprocess eftersom en utveckling innebär en process. Ibland kan ändelser ändra på ordens betydelse; jämför metod och metodik. Med metodik menas en uppsättning med metoder.

Försök konstruera okomplicerade satser som är lätta att läsa. Undvik substantiveringar som t.ex. problematisering och implementering, se följande exempel:

Till problematiseringen av metodens implementering hör att en omhändertagningsprocess inte är ett naturligt utgångsläge för samarbete.

Det kan vara problematiskt att implementera metoden, eftersom en omhändertagningsprocess inte är ett naturligt utgångsläge för samarbete.

Se även ORDVAL, ANGLICISMER
Att skriva bättre i jobbet