Bestämningar till substantiv

Bestämningar kan antingen stå före eller efter ett substantiv; “en grön lampa” eller “en lampa som är grön”.

Långa bestämningar till substantiv ska helst placeras efter huvudordet, genom att man skriver dem som bisatser eller particip. Orsaken är att uttrycket kan bli svårtolkat om en lång bestämning placeras före huvudordet, på svenska.

Jämför:

Ett beslut som bolagets styrelse fattat efter omröstning.

Ett av bolagets styrelse efter omröstning fattat beslut.

Barnskyddsavdelningen behandlar ärenden som rör barnskydd, ungdomsvård och vård av psykiskt efterblivna.

Barnskyddsavdelningen behandlar barnskydd, ungdomsvård och vård av psykiskt efterblivna rörande ärenden.