Citat

Citat är ordagrann återgivning av text eller tal

Fundera om citatet är nödvändigt och korrekt markerat. Kontrollera att hänvisningen är korrekt.

Citat är befogat

  • om du inte kan omskriva texten utan att den förlorar något väsentligt
  • om du vill kritisera eller analysera tankar i citatet.

Citat markeras med citattecken. Källan anges på samma sätt som andra källor i arbetet; kom ihåg sidnummer.

“Just de ord som citeras omges med citattecken” (Svenska skrivregler 2005, 24 §).

Längre citat kan återges som ett separat stycke med indrag och gärna mindre fontstorlek, annat typsnitt eller tätare radavstånd än den övriga texten. Då behövs inte citattecknen.

Att citera är många gånger en konst och det finns en del regler och konventioner som det kan vara bra att känna till. Övergripande är för det första att man alltid ska citera korrekt, dvs. bokstavstroget om det rör sig om skrift och ordagrant om det gäller tal, för det andra att man ska citera så att den ursprungliga innebörden inte går förlorad. (Strömquist 1989:165)

Ofta är citat för långa. Fundera om du kan skriva om hela citatet eller en del av det med egna ord.

Se även REFERAT
Se Svenska skrivregler