Avstavning

Med avstavning menas att dela ord med bindestreck mellan delarna. Det behövs när man måste byta rad inne i ett ord, till exempel för att raderna i en text ska bli ungefär lika långa.

Sammansatta ord avstavas helst i de ord de består av:

sjuk-vård
val-allians

Enkla ord kan antingen avstavas enligt ordledsprincipen eller enkonsonantsprincipen. Båda principerna kan förekomma i samma text.

Ordledsprincipen innebär att ordet delas i de delar det består av, antingen förstavelser, avlednings- eller böjningsändelser.

skriv-er
be-slut
im-produktiv
pröv-ning
olik-artad
text-en

Enkonsonantsprincipen betyder att en konsonant förs till den senare stavelsen. Detta kan vara enda möjligheten att avstava om man inte kan urskilja någon gräns mellan ordlederna. Exempelvis bal-kong, föd-des.

När förleden slutar på dubbel konsonant och efterleden börjar med samma konsonant skrivs alla konsonanter ut.

damm-moln
dammoln

I följande fall rekommenderas inte avstavning:

  • förkortningar: bl.a.
  • siffergrupper som årtal: 1987, datum: 17 maj, övriga siffergrupper: 24 523
  • teckengrupper: m/s, km/t
  • egennamn: Katarina Björklund
  • rubriker
  • Internetadresser

Se Svenska skrivregler
Se även Streckproblem