Prepositioner och partiklar

Använd så enkla prepositioner som möjligt!

Skriv till exempel “Bestämmelser om förfarandet vid tjänsteutnämningar“ i stället för “Bestämmelser beträffande förfarandet i anslutning till tjänsteutnämningar“.

Var noga med att använda rätt preposition! Om du är osäker, slå upp i Svenskt språkbruk.

Var speciellt uppmärksam på bland annat följande prepositioner:

framgå av (inte ur)
av misstag (inte i)
översikt av /över
sträva efter (inte till)
enligt 6 §
redogöra för
vikariera för någon
före sommaren (substantiv), men: innan lagen träder i kraft (satser), innan jul (substantiv); inte förrän nästa år (nekande sats)
besvära sig hos/i en domstol/myndighet
med anledning av (inte i)
mellan A och B
strida mot lagen
skriva, betala (till ) någon (inte åt)
två åt gången
besvära sig över ett beslut

Ingen preposition används t.ex. i följande fall:

föreslå någon något
bevilja, ge, lämna, skänka någon något (ev. till)
bifalla en ansökan
följa utvecklingen, ett tv-program
först vill jag ta upp…

Se även FINLANDISMER

Se Översättning och språkriktighet