Argumentation

Är argumentationen i din text saklig, exakt och övertygande? Motiveras påståendena?
Fundera också på följande:

  • Är texten förankrad i en teori och ett vetenskapligt paradigm som är relevanta med tanke på undersökningen?
  • Är texten neutral? Framgår det tydligt vad som är referat av källor och vad som är skribentens egna åsikter? Är källorna tydligt angivna?
  • Är undersökningen noggrant dokumenterad? Är det möjligt att kontrollera resultaten?
  • Följer texten konventionerna för vetenskapsområdet? (Kontrollera med din handledare.)

Se även STIL