Referat

Referat betyder att återge något med egna ord.

Kontrollera att referaten är neutrala, att de motsvarar ursprungstexten och att källhänvisningarna är korrekta. Framgår det tydligt av texten vad och vem som refereras och varför det refereras?

1. Var noga med referatmarkeringarna. Fundera över skillnaden mellan följande uttryck:

Enligt Sund …
Sund anser …
Sund framhåller …
Sund påstår …
Sund kritiserar åsikten att …
Sund visar …
Jag tycker att Sund visar … /Enligt mig visar Sund …
Utifrån Sunds text kan man dra slutsatsen att …

2. Undvik att använda skriver, säger, tycker som referatmarkeringar.

3. Observera tidsformen vid referat. Eftersom den refererade texten fortfarande finns och redogörelsen gäller “tidlöst” använder man nutid.

Sund granskade finländska äktenskapshandböcker i sin avhandling.

Sund granskar finländska äktenskapshandböcker i sin avhandling.

4. Ange källan enligt principerna för ditt eget vetenskapsområde. Kom ihåg att alltid ange källan när du använder någon annans text som citat eller referat.

5. Överväg när det är bättre att referera (omskriva med egna ord), eller när du hellre ska citera (återge direkt).

Se även CITAT, HÄNVISNING