Ordval

Överväg noggrant vilka ord du använder i en text.

Tänk på följande när det gäller ordval:

  1. Kontrollera i en ordlista om du inte är helt säker på ett ords betydelse.
  2. Definiera alltid centrala begrepp och termer i din avhandling och använd dessa konsekvent i texten. Använd alltså inte flera olika begrepp för samma fenomen!
  3. Använd begripliga, entydiga och explicita ord. Undvik skönlitterära verb som t.ex. utkristallisera.
  4. Välj korta prepositioner i stället för långa, exempelvis om i stället för rörande. Om du förkortar ord, gör det på rätt sätt.
  5. Använd hellre aktiva verb än substantiv, exempelvis “förkorta ord på rätt sätt“ i stället för “förkortning av ord bör ske på rätt sätt“.
  6. Använd så långt det är möjligt svenska ord, till exempel “fall“ i stället för “case“, “e-post“ hellre än “e-mail“.

Undvik modeuttryck och var försiktig med användningen av abstrakta ord, se följande exempel:

I diskursen om äldre invandrare betonas det ofta hur det hör till invandrarnas kultur att…

Se även ANGLICISMER, FACKTERMER, FÖRKORTNINGAR, MODEUTTRYCK och PREPOSITIONER

Se Att skriva bättre i jobbet, Från tanke till text