Satsradning

Undvik att rada huvudsatser efter varandra med bara kommatecken emellan.

Detta är i synnerhet olämpligt om satserna bekriver ett händelseförlopp eller skiljer sig mycket till form och innehåll.

Jag skriver om ätstörningar, ämnet har intresserat mig länge.

Jag skriver om ätstörningar eftersom ämnet har intresserat mig länge.

Se Språkriktighetsboken