Kolon

Kontrollera användningen av kolon. Kolon kan ha många funktioner: det avskiljer uppräkningar, förklaringar och citat. Kolon kan också användas som ett stilgrepp som lyfter fram något överraskande.
Tänk på formen hos den mening som föregår kolon:

Mina frågeställningar är följande: Vilka skeden består skrivprocessen av? Vilka problem kan skribenten stöta på i de olika skedena av skrivprocessen? Hur avhjälps skrivblockeringar?

Mina frågeställningar är: Vilka skeden består skrivprocessen av? Vilka problem kan skribenten stöta på i de olika skedena av skrivprocessen? Hur avhjälps skrivblockeringar?

Om kolon förekommer så ofta att läsaren kan bli irriterad är det kanske bättre att formulera om texten helt:

Jag utreder i min undersökning vilka skeden skrivprocessen består av. Dessutom granskar jag de problem som skribenten stöter på i de olika skedena av skrivprocessen. Slutligen föreslår jag metoder för att avhjälpa skrivblockeringar.

Se även PUNKTUPPSTÄLLNING