Punktuppställning

Kontrollera punktuppställningarna!

Leden i en punktuppställning bör ha liknande språklig form och innehåll, t.ex. bestå av substantiv eller hela meningar.

Var noga med skiljetecknen! När punkterna utgör en fortsättning på den inledande satsen används inget skiljetecken. När punkterna formar en mer självständig fortsättning används kolon. Om leden utgör en del av en mening avslutas endast sista ledet med punkt. Det behövs inga kommatecken eller och mellan leden.

En punktuppställning bör ha

  • en tydlig inledande mening
  • likartade punkter
  • korrekta skiljetecken
  • tankstreck eller annat tecken i början av raden.

Om punktuppställningen består av hela meningar används skiljetecken.

Kriterierna för en punktuppställning är följande:

  • Den inledande meningen är tydlig.
  • Punkterna har liknande form och innehåll.
  • Skiljetecknen används enligt normerna.
  • Punkterna inleds gärna med tankstreck eller annat tecken.

Se Svenska skrivregler