Semikolon

Semikolon används när man vill skilja åt två satser inom samma mening; ett kommatecken vore för svagt, men en punkt för starkt skiljetecken.

Semikolon är alltså inte någon form av kolon.

Semikolon kan också användas för att avskilja grupper från varandra. I vetenskaplig text kan det vara fråga om källhänvisningar till olika verk inom samma parentes:

(Jarrick & Josephson 1996; Strömquist 2000) eller flera författare till samma verk i källförteckningen: Schött, Kristina; Melin, Lars; Strand, Hans & Moberg, Bodil (2007), —-

Se Svenska skrivregler