Syftning

Kontrollera att pronomen syftar på rätt ord!

Han, hon, den, det, de syftar på subjektet i föregående sats medan denne, denna, den här, detta, dessa syftar på närmaste substantiv.

Då läkaren samtalar med en patient är det viktigt att hon berättar om alla sina symptom.

Då läkaren samtalar med en patient är det viktigt att denna/patienten berättar om alla sina symptom.

Om du använder pronomensyftning måste det finnas något ord som pronomenet kan syfta på. Så är det inte i följande fall:

På finlandssvenskt håll är det besvärligare, eftersom de inte kan se på rikssvensk tv.

På finlandssvenskt håll är det besvärligare, eftersom finlandssvenskarna inte kan se på rikssvensk tv.

Med vilken och vilket kan du syfta tillbaka på en-ord respektive ett-ord, medan vilka syftar på ord i plural. Som kan syfta på ord i vilken form som helst. Syftar du på en hel sats ska du använda vilket eller något som.

Jag fick tillbaka endast en fjärdedel av de utskickade frågeformulären, som gör att resultatet inte är så representativt.

Jag fick tillbaka endast en fjärdedel av de utskickade frågeformulären, vilket/något som gör att resultatet inte är så representativt.

Sin syftar normalt på subjektet i en sats, medan hans eller hennes syftar på någon annan person.

Jämför:

Han var nöjd med sin avhandling pro gradu. (studenten är nöjd med den avhandling han skrivit)
Han var nöjd med hans avhandling pro gradu. (är det handledaren som är nöjd?)

Se Att skriva bättre i jobbet, Grammatik från grunden