Subjektsregeln

Om vi inte skriver ut subjektet i en satsförkortning, tolkar läsaren det lätt som att det subjekt som är utskrivet i satsen gäller också för satsförkortningen.

Exempelvis kan man skriva:

För att träda i kraft (satsförkortning) måste lagen (subjekt) stadfästas av presidenten.

Däremot går det inte att skriva:

För att träda i kraft måste presidenten stadfästa lagen.

Det beror på att man i den senare satsen tolkar det som att presidenten är subjekt också för “för att träda i kraft”. Presidenten måste alltså stadfärsta lagen för att träda i kraft.

Var därför försiktig så att du inte gör läsaren förvirrad med uttryck som dessa:

Lagen godkändes av riksdagen efter att ha debatterat den hela hösten.

Riksdagen godkände lagen efter att ha debatterat den hela hösten.

Efter att ha förstörts av två tropiska stormar höll publiken andan när s/y Daphne nymålad och fin lyftes ombord på lastbilsflaket.

När s/y Daphne, efter att ha förstörts av två tropiska stormar, nymålad och fin lyftes ombord på lastbilsflaket höll publiken andan.

Var speciellt uppmärksam om du formulerar satser som börjar med efter att, för att, genom atteller utan att.

Se Översättning och språkriktighet och Språkriktighetsboken