Ett ord eller flera

Var noga med vilka ord som ska skrivas ihop och vilka som ska skrivas isär.

Sammansatta ord skrivs alltid ihop:

datavirus, jagroman, metallindustri, psykosocial, samhällsekonomi, specialrådgivare

Detta gäller även sammansättningar som har ett flerordsuttryck som första led.

andrahandskontrakt, flickboksförfattare, glasfiberull, kalkstensbrott, lågstadieklass, sjukvårdssystem

Är det en ovanlig sammansättning, en sammansättning som innehåller ett egennamn eller ett främmande ord så sätter man bindestreck mellan delarna.

new age-bokhandel, Tove Jansson-forskning, Edith Södergran-priset

Även när en förkortning och ett utskrivet ord bildar en sammansättning sätts bindestreck.

e-brevlåda, EU-möte, tv-avgift, cd-skiva

Följande fasta uttryck (bl.a.) skrivs alltid ihop:

alltihop, förutom, ibland, ifall, såväl, överens

Följande fasta uttryck (bl.a.) skrivs alltid isär:

före detta, så här, en del

I några fall är det rätt både att skriva ihop och isär. Observera att det ändå kan finnas betydelseskillnader:

först nämnda – förstnämnda, en tvåhundra sidors bok – en tvåhundrasidorsbok, en stor match – en stormatch

I följande fall (bl.a.) spelar det stor roll ifall orden är hopskrivna eller särskrivna:

en stor man – en storman, en grön sak – en grönsak, rök fritt – rökfritt, super billigt – superbilligt

Se Svenska skrivregler