Micro:bit-alustat luokanopettajakoulutuksessa

Luokanopettajakoulutuksen matematiikan, fysiikan ja mahdollisesti myös taito- ja taideaineiden didaktiikan opetukseen hankittiin Micro:bit-alustoja ja siihen sopivia lisäosia. Micro:bit on pieni ohjelmoitava tietokone, jota voidaan hyödyntää monissa eri oppiaineissa: Matematiikassa tarkoituksena oppia visuaalista ohjelmointikieltä ja fysiikassa päästään tutustumaan sensoreiden toimintaan ja laajentamaan sähköoppia älykkäisiin laitteisiin. Opittua ohjelmoinnin, teknologian ja tekniikan osaamista voidaan hyödyntää erilaisissa taito-ja taideaineiden suunnitteluprosesseissa tai sitten valinnaisissa opinnoissa, joissa voidaan laajentaa ja syventää opittua erilaisissa luovissa prosesseissa.

Lue loppuun

DIGILOIKKAA KUVATAITEEN DIDAKTIIKASSA

Kirjoittanut: Hanna Niinistö ja Seija Kairavuori

Digiloikkarahoituksella hankittiin iPadeja kuvataiteen didaktiikan opiskeluun lastentarhan- ja luokanopettajan opintosuunnissa. Olemme käyttäneet didaktiikan opiskelussa iPadeja ja opiskelijoiden omia älypuhelimia havainnoinnin, tiedonrakentamisen ja dokumentoinnin sekä kuvallisen tuottamisen ja yhteistyön välineenä.

Opiskelijat ovat perehtyneet lasten kuvakulttuureihin ja lasten oikeuksiin animaatioita tehden sekä tutustuneet rakennettuun lähiympäristöön mobiiliteknologiaa hyödyntävän pelin avulla.

Lue loppuun

Avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopintojen digiloikka

1) Erja Rusanen & Taina Lehtinen, Avoin yliopisto

Avoimen yliopiston Kasvatustieteen perusopintojen Kohti tutkivat työtapaa (5 op) verkkokurssille valmistettiin 12 videotallennetta vuoden 2017 kesällä metodologian peruskäsitteistä (~4-10 min) + yksi kurssin orientaatiotallenne (~13 min). Videot tehtiin PowerPoint ohjelmalla (pohjat), jotka työstettiin luentotallenteeksi OBS-ohjelmalla. OBS-ohjelman käyttöön saimme lyhyen teknisen tuen (molemmat tekijät 4-5 ohjauskertaa). Teimme tallenteet osittain virkatyönä. Tallenteissa pyrittiin nostamaan tiivistetysti olennaiset asiat radiopuhetyyliin. Lue loppuun

Mediapolku

Mediapolku on Helsingin yliopiston ja Keski-Uudenmaan kuntien Kuuma TVT -hankkeen yhteistyöprojekti, jossa yliopisto-opiskelijat ohjaavat kuumakuntalaisia oppilasagentteja tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä opettavissa projekteissa. Mediapolku on toteutettu jo 1990-luvulta alkaen ja yhteistyö elinkeinoelämän kanssa on vuosikymmenten saatossa vaihdellut teknologiateollisuudesta kustantamoihin ja digitaalisten oppimateriaalien tuottajiin.

Projektin tavoitteena on tutustuttaa peruskoulujen opettajat, oppilaat ja opiskelijat tieto- ja viestintätekniikan erilaisiin opetuskäytön mahdollisuuksiin ja hyötyihin hauskalla ja innostavalla tavalla. Lue loppuun

Kuvataiteen digiloikka

Kirjoittanut: Martina Paatela-Nieminen

Kaikilla viidellä Kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) kurssilla, joita opetan, tehtiin digiloikka lukuvuoden 2017–2018 aikana. Tarkoituksena oli tutkia, miten uudet välineet ja erityisesti virtuaalimaailma muuttavat kuvallista ajattelua. Oli hienoa, että digiloikassa sai tukea verkko-opetuksen koordinaattori Mikko Haloselta.

Lue loppuun

Musiikin digiloikka kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Kirjoittanut Inkeri Ruokonen

Olemme käyttäneet kandiohjelman digiloikkarahaa sekä lastentarhanopettajien että luokanopettajien soiton verkko-opetuksen kehittämisessä maksamalla opiskelijalisenssit verkko-oppimisympäristöihin ja sulauttamalla niitä osaksi musiikin taitojen oppimista.

Kolmen viimeisen vuoden aikana musiikin aineryhmästä on eri syistä poistunut kolme soitonlehtoria ja uusia ei ole tilalle valitettavasti saatu, tuntiopetusta jonkin verran.

Tämän vuoksi olemme ottaneet digiloikkarahoituksen avulla käyttöön jo valmiit musiikinoppimiseen tarkoitetut verkkopohjaiset oppimisympäristöt ja käyttäneet niitä sekä oheisoppimisen tilana että sulautuvasti studiomuotoiseen pienryhmäsoitonopetukseen liittäen. Lue loppuun

Digiloikka vauhdikkaasti käyntiin Kasvatustieteellisessä tiedekunnassa

Digitorit – yhteisöllistä osaamisen jakamista ja kehittämistä

Kasvatustieteellisen tiedekunnan digiloikkaa on suunniteltu kuluneen vuoden aikana yhteisöllisestä ja osallistavasta näkökulmasta. Koko tiedekunnan henkilöstö haastettiin mukaan Digiloikkaan elokuussa järjestetyssä tiedekunnan yhteisessä suunnittelutapaamisessa. Suunnittelutapaamisessa ja koko tiedekunnalle lähteneissä viesteissä esiteltiin Digitori-tapahtumien idea: tiedekunnassa käynnissä olevan digitalisoituvaan yhteiskuntaan liittyvän tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä opetuksen näkyväksi tekeminen ja mikä tärkeintä; tiedekunnan toimijoiden inspiroiminen uuden kokeiluun ja tutkimukseen uudenlaisissa kokoonpanoissa. Lue loppuun