”Sen piti olla ihanaa!” Synnytyksen jälkeisen masennuksen hoito kognitiivisessa psykoterapiassa

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin yhtäältä auttaako kognitiivisessa psykoterapiassa käytetty korjaava mielikuvaharjoitus synnytyksen jälkeiseen masennuskokemukseen, ja toisaalta miten itsemyötätuntoinen ajattelu vaikuttaa synnytyksen jälkeisestä masennuskokemuksesta toipumiseen. Opinnäytetyössä käsiteltiin psykoterapiaprosessia erään nuoren äidin kokemuksista synnytyksen jälkeen. Lopputyössä hyödynnettiin korjaavaa mielikuvatyöskentelyä vaikeaksi koetussa elämäntilanteessa. Tämän tutkimuksen havainnot tukevat korjaavan mielikuvaharjoituksen menestyksekästä käyttämistä vaikeaan elämänvaiheeseen, kuten synnytyksen jälkeinen masennus. Harjoituksen jälkeen asiakas koki helpotuksen tunnetta tunnistaessaan mitä olisi tarvinnut selviytyäkseen paremmin synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Tässä tutkimuksessa tuli myös esille, että korjaava mielikuvaharjoitus lisää itsemyötätuntoisuutta vähentämällä itsekriittisyyttä sekä luo lämmintä suhtautumista itseen, ja auttaa siten toipumaan vaikeista tunteista psyykkisen hyvinvoinnin lisääntyessä.
Kuten tässä opinnäytetyössä kävi ilmi, voidaan mielikuvatyöskentelyä käyttää missä vaiheessa tahansa terapiaa korjaamaan ongelmalliseksi koettuja elämäntapahtumia (Karila & Koivisto, 2020). Mielikuvaharjoitus onnistuu hyvin, jos asiakas kokee harjoituksen itselleen sopivana. Harjoitus voi tuoda lohdullisen tunteen ja auttaa henkilöä kokemaan itsensä uudessa valossa suhteessa tapahtumiin ja mukanaan tuomiin kielteisiin ajatuksiin. Masennuksessa kielteiset kokemukset vaikuttavat minäkuvaan epäsuotuisasti. Tutkimustuloksissa tuli esille kuinka korjaava mielikuvaharjoitus auttoi asiakasta näkemään itsensä uudessa valossa. Korjaava mielikuvaharjoitus lisäsi tässä aineistossa kuvatun mukaisesti myös itsemyötätuntoista ajattelua ja auttoi toipumaan vaikeasta kokemuksesta itseen empaattisesti suhtautumalla. Itsemyötätuntoisuuden lisääntymisellä saattaa olla myös myönteistä vaikutusta myöhemmin mahdollisesti koetuissa vaikeuksissa, kun työstämättömät muistot eivät enää pyöri epämääräisinä tunteina tai kehotuntemuksina mielessä (Grandell, 2015). Käytetyt mittarit, CORE-OM ja Neff´s Self Compassion Scale (short-form), tukivat psyykkisen hyvinvoinnin lisääntymisen arvioimista terapiaprosessissa ja selvensivät itsemyötätuntoisuuden lisääntymistä mittarituloksien avulla.

Ulla Haatanen
”Sen piti olla ihanaa!”
Auttaako kognitiivinen psykoterapia synnytyksen jälkeiseen masennukseen?
Kognitiivinen aikuisten psykoterapeuttikoulutus, Helsingin yliopisto, 2019-2022