Sumussa on helpompi hengittää- kuvaus päiväunelmoivan nuoren psykoterapiasta

Me kaikki näemme päiväunia, eniten niitä esiintyy kuitenkin nuoruusikäisillä. Päiväunet ovat hyvin persoonallisia kertomuksia joihin heijastuu sekä ajankohtaisia asioita, että osia meidän kehityshistoriasta. Lopputyöni on kertomus nuoruusikäisen potilaan kaksivuotisesta psykodynaamisesta koulutuspsykoterapiaprosessista. Pääteemana on nuoren luova tapa työskennellä omien päiväunelmien, unien ja kirjoittamiensa tekstien kautta. Käsittelen työssä myös syvemmin päiväunelmoinnin merkitystä nuorelle, sen kehitystä ja taustoja. Kuvaan terapeutin unelmointia osana vastatransferenssia sekä teoriaa analyyttisesta kolmannesta kuin yhteisen unelmoinnin ulottuvuutena. Opinnäytetyö sisältää myös pohdintaa psykoterapeutista transferenssi objektina ja uutena kehityksellisenä objektina tässä koulutuspsykoterapiahoidossa.

Olga NieminenSumussa on helpompi hengittää- kuvaus päiväunelmoivan nuoren psykoterapiast

Psykodynaaminen nuorten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2021-2024