”Helda Open Books palvelee avointa tiedon levittämistä, siis tieteen pyhimpien perusideoiden toteutumista”

Kun emeritusprofessori Esko Linnakangas kymmenen vuotta sitten kuuli avoimen julkaisemisen mahdollisuudesta, hän innostui asiasta ja nyt innostuminen on tuottanut kirjan per vuosi. Kirjoissa hän on tarkastellut verotusta eri näkökulmista, ja viimeisin verotukia ja -sanktioita käsittelevä kirja – yhdessä Kalle Isotalon kanssa kirjoitettu yli 800-sivuinen opus – julkaistiin Helsingin yliopiston Helda Open Booksissa sopivasti vaalikeväänä. Blogihaastattelussa Linnakangas kertoo julkaisutoiminnastaan ja teosten avoimuuden merkityksistä.

Esko Linnakangas on julkaissut seitsemän kirjaa Helda Open Booksissa.

Emeritusprofessori, oikeustieteen tohtori Esko Linnakangas on vuonna 2019 lanseeratun Helda Open Booksin (HOB) aktiivisimpia julkaisijoita. Tänä keväänä ilmestyi hänen seitsemäs HOB-kirjansa, yhdessä Kalle Isotalon kanssa kirjoitettu Verotuet, verosanktiot ja eriarvo tulo- ja varainverotuksessa (2023).

Linnakankaalla on pitkä kokemus sekä tuomioistuinpuolelta että akateemisesta maailmasta: hän on toiminut hallintotuomioistuimissa (1970–1983), Lapin yliopiston julkisen talouden professorina (1984–2007) ja Helsingin yliopiston finanssioikeuden professorina (2007–2015). Emeritusprofessorina hän on jatkanut tutkimustyötä, mistä Helda Open Booksin julkaisuluettelo on hyvä osoitus:

Tässä haastattelussa Linnakangas kertoo muun muassa tuoreimmasta kirjastaan, avoimen julkaisemisen merkityksestä erilaisille tutkimustiedon käyttäjille ja tulevista kirjasuunnitelmistaan. Haastattelu on osa avointen kirjojen taustoja esittelevää sarjaa.

Miten löysit Helda Open Booksin?

Esko Linnakangas: ”Kuulin avoimen julkaisemisen suunnitelmista yliopistossa ensi kerran kymmenisen vuotta sitten. Innostuin, koska pidin ja edelleen pidän erittäin tärkeänä tutkimusten avointa julkistamista. Vuonna 2014 minulta ilmestyi Historiallinen verokirja, joka oli ensimmäinen avoimesti netissä julkaistu teokseni. Sen jälkeen olen julkaissut keskimäärin yhden kirjan vuodessa Helsingin yliopiston Heldassa tai Lapin yliopiston Laudassa joko yksin tai yhdessä toisten verotohtorien kanssa. Teemoina ovat olleet verohistoria, venevero, autovero, lentovero, kansanvalta ja ikä vero-oikeudessa, elintarvikeverot, synti- ja haittaverot, taideverot, verokapinat sekä verotuet ja verosanktiot.”

Uusimman kirjasi, Verotuet, verosanktiot ja eriarvo tulo- ja varainverotuksessa (2023), kirjoitit yhdessä Kalle Isotalon kanssa. Miten tämä kirja syntyi?

EL: ”Verotuista ja verosanktioista ei ollut aikaisemmin tehty kattavaa oikeustieteellistä tutkimusta, minkä vuoksi päätin tehdä sellaisen Verohallinnossa työskentelevän OTT Kalle Isotalon kanssa. Kirja oli alun perin suunniteltu julkaistavaksi vuonna 2022, mutta jouduimme odottamaan muutamia lainmuutoksia. Julkistaminen tapahtui sitten vuoden 2023 ystävänpäivänä, sopivasti eduskuntavaaleihin valmistauduttaessa. Kirja on niin laaja (837 sivua), että kaikki veroista kiinnostuneet äänestäjät tuskin jaksavat sen ainakaan kokonaan lukea. Toivomme kuitenkin, että tutkimustamme voidaan hyödyntää tulevissa hallitusneuvotteluissa. Kirjassa kritisoidaan verotuksellista eriarvoisuutta ja puolletaan mahdollisimman neutraalia verotusta. Kenenkään ei pidä uskoa, että suomalainen verokarhu pystyisi ratkaisemaan kaikki ongelmat.”

Toivomme kuitenkin, että tutkimustamme voidaan hyödyntää tulevissa hallitusneuvotteluissa. Kirjassa kritisoidaan verotuksellista eriarvoisuutta ja puolletaan mahdollisimman neutraalia verotusta. Kenenkään ei pidä uskoa, että suomalainen verokarhu pystyisi ratkaisemaan kaikki ongelmat.

Millaisena olet kokenut HOB-julkaisemisen?

EL: ”Helda Open Books palvelee avointa tiedon levittämistä, siis tieteen pyhimpien perusideoiden toteutumista. Se palvelee tutkijoita, opiskelijoita ja muitakin tutkimustiedosta kiinnostuneita. Tiedonsaanti sähköisestä HOBista on helppoa, nopeaa ja ilmaista. HOB on hieno keino tiedon levittämiseen. Kirjoittajien riippumattomuus kaupallisesta kustantajasta turvaa myös vapauden itse valita tutkimuskohteet ja tutkimusmenetelmät sekä varmistaa mahdollisuudet päätyä sellaisiinkin tutkimustuloksiin, jotka eivät kaupallista toimijaa miellytä. Olen ollut HOBiin tosi tyytyväinen. Julkaisutoimintaani on auttanut suuresti se, että vaimoni on kustannustoimittaja; hän on ilmeisen mielellään hoitanut suuritöisen ja vaativan kielenhuollon.”

Millainen on ollut kirjojen vastaanotto?

EL: ”Kirjojani on ladattu netistä satoja ja monia kirjoja tuhansiakin kertoja. Painetuilla kirjoillani ostajia olisi ollut kullakin ehkä vain pari sataa, eivätkä kaupalliset kustantajat olekaan olleet kiinnostuneita. Sähköisen version lisäksi olen teettänyt kirjoista pienen printtipainoksen ja jakanut sitä muun muassa tiedotusvälineille ja kirjastoille sekä muutamille toisille tutkijoille. Joitakin kappaleita näkyy päätyneen myös antikvariaattimyyntiin, mikä sekin on hyvä asia – nimittäin vielä on myös sellaisia, jotka joka tapauksessa haluavat painetun kirjan. Kirjoihini on viitattu muutamissa eduskunnalle annetuissa lausunnoissa, niistä on tehty juttuja ja kirja-arvosteluja aikakauslehtiin (erityisesti Verotus mutta myös esim. Kanava) ja sanomalehtiin. Niistä on mainittu lyhyesti myös parissa radio- ja tv-lähetyksessä.”

Onko uusia kirjoja jo työn alla?

EL: ”24.2.2024 tulee kuluneeksi päivälleen 427 vuotta suurimman verokapinamme, nuijasodan, päättymisestä ja tasan kaksi vuotta siitä, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Silloin aion julkistaa ”Sota- ja kriisiverokirjan”, jossa tutkitaan mm. sotien vaikutusta verotukseen. Se on jatkoa ”Verokapinakirjalle”, jossa selvitin sitä, miten verot ovat aiheuttaneet sotia, lakkoja ja muita veroprotesteja. Työn alla on myös kirja, jossa tutkin verotusta Suomen hallitusohjelmissa. Sen on tarkoitus ilmestyä vuonna 2025 tai myöhemmin – viimeistään keväällä 2027 uusien eduskuntavaalien edellä.”


Helda Open Books -kirjatarinoiden sarjassa julkaistuja artikkeleita: