”Tavoitteenamme on edistää yhteiskunnallista lääketutkimusta” – sosiaalifarmasian menetelmäkirja päivitettiin ja julkaistiin avoimesti

”Kirja on tarkoitettu konkreettiseksi työvälineeksi erityisesti lääkealan opiskelijoille ja toimijoille, mutta myös muiden alojen opiskelijat saavat kirjasta apua, erityisesti mikäli tutkimusaihe on lähellä lääkealan ilmiöitä”, Yhteiskunnallinen lääketutkimus -kirjan toimittajat Nina Katajavuori ja Katri Hämeen-Anttila kuvaavat. Tässä haastattelussa he kertovat kirjan vaiheista ja open access -julkaisemisesta Helsingin yliopiston Helda Open Books -kokoelmassa.

Helda Open Booksissa julkaistiin marraskuussa sosiaalifarmasian menetelmäkirja Yhteiskunnallinen lääketutkimus (2021), jonka juuret johtavat vuosituhannen alkupuolelle. Kirjaa on ladattu jo yli tuhat kertaa ensimmäisten kuukausien aikana.

Tässä haastattelussa kirjan toimittajat Nina Katajavuori (TUHAT, ORCID) ja Katri Hämeen-Anttila (@KatriHameenAnt) kertovat kirjan vaiheista ja tiestä Helsingin yliopiston HOB-kokoelmaan, jossa se on avoimesti opiskelijoiden saatavilla. Katajavuori toimii pedagogisena yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan keskuksessa (HYPE) ja Hämeen-Anttila tutkimus- ja kehittämispäällikkönä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa.

Haastattelu on osa avointen kirjojen taustoja esittelevää sarjaa.

Miten kirja on saanut alkunsa?

”Kirja sai alkunsa vuonna 2000-luvun puolessa välissä, kun me kirjan toimittajat väittelimme sosiaalifarmasiasta. Sosiaalifarmasia on tieteenala, jossa käytetään muun muassa yhteiskunta- ja kansanterveystieteellisiä tutkimusmenetelmiä farmasian kontekstissa, eikä tuolloin ollut käytettävissä suomenkielistä tutkimusmenetelmäopasta farmasian alan yhteiskunnallisempiin tutkimuskysymyksiin. Kokosimme kirjoittajaporukan ja painettu kirja julkaistiin alun perin vuonna 2008 Gaudeamuksen Palmenia-sarjassa.”

”Ajan kuluessa ja menetelmien kehittyessä oli jo pitkään selvää, että kirjan päivittäminen olisi välttämätöntä, ja lopulta vuonna 2019 kirjaa lähdettiin uudistamaan nykyiseen muotoonsa. Päivityksen yhteydessä uudistettiin suurelta osin konkretisoivat tutkimusesimerkit ja lukujen rakenne – ja lisättiin myös aivan uusia sisältöjä. Kirja on tarkoitettu konkreettiseksi työvälineeksi erityisesti lääkealan opiskelijoille ja toimijoille, mutta myös muiden alojen opiskelijat saavat kirjasta apua, erityisesti mikäli tutkimusaihe on lähellä lääkealan ilmiöitä.”

Kirja on tarkoitettu konkreettiseksi työvälineeksi erityisesti lääkealan opiskelijoille ja toimijoille.

Miksi halusitte julkaista teoksen Helda Open Booksissa?

”Kirja on ollut aktiivisesti käytössä farmasian perus- ja täydennyskoulutuksessa kurssikirjana, mutta vuosittainen myyty kappalemäärä ei ollut suuren suuri. Lähestyimme useita kustantajia ja löysimmekin yhteistyökumppanin, jonka kanssa kirjasta olisi julkaistu sekä painettu että e-kirja. Pienen levikin vuoksi omarahoitusosuus olisi kuitenkin ollut suuri ja Suomen Apteekkariliitolta saamamme apuraha ei tähän riittänyt. Samanaikaisesti keskustelimme kirjoittajaporukan kanssa, ja totesimme, että haluamme teoksen olevan mahdollisimman helposti opiskelijoiden saatavilla. Saimme Gaudeamukselta vinkin julkaisemisesta Helda Open Books -kokoelmassa ja muutenkin arvokasta tukea päivitysprosessin aikana. Lopulta päätös julkaista HOB:ssa oli helppo – ja näin jälkikäteen ajatellen erinomainen. Tavoitteenamme on lisätä ja edistää yhteiskunnallista lääketutkimusta ja sen laadukasta toteutusta, joten on tärkeää, että teos on helposti saatavilla.”

Millainen julkaisemisen prosessi oli?

”Kirjan päivitys kesti melko pitkään, sillä kirjoittajat tekivät päivitystyön vapaa-ajallaan ja myös vertaisarviointi vei aikaa. Halusimme julkaista kirjan epub-sähkökirjaversiona ja HOB:n toiveesta kirja julkaistiin myös pdf-muotoisena. Kirjan taittaminen kahden eri tekijän kanssa vei myös meiltä toimittajilta paljon aikaa, varsinkin, kun meillä ei ollut kustantajaa tukena.”

”Yhteistyö HOB:n kanssa oli todella sujuvaa ja helppoa. HOB oli tärkeä tuki erityisesti kirjan taiton ja loppuviimeistelyn aikana. Kaikkiin kysymyksiimme saimme vastauksen ja avun todella nopeasti. Kun saimme toimitettua päivitetyt ja taitetut versiot kirjastamme HOB:lle, kirja julkaistiin välittömästi ilman ongelmia.”

Keskustelimme kirjoittajaporukan kanssa, ja totesimme, että haluamme teoksen olevan mahdollisimman helposti opiskelijoiden saatavilla

Mitä teoksen avoimen julkaisemisen jälkeen on tapahtunut?

”Valmistauduimme jo ennen julkaisemista laatimalla viestintäsuunnitelman, jonka toteuttamiseen kaikki kirjoittajat osallistuivat. E-kirjasta viestiminen erilaisissa some-kanavissa oli todella helppoa, varsinkin, kun ostimme taittajalta helposti some:ssa jaettavan mainoskuvan ja A4-esitteen, jota oli helppoa jakaa sähköpostitse esimerkiksi oppilaitoksiin.”

”Farmasiaa opettavista yksiköistä on tullut pelkästään positiivista palautetta uudistuneesta kirjasta. Kirja on käytössä niin oppikirjana tutkimusmenetelmäkursseilla, kirjakuulusteluissa kuin opinnäytetöiden ohjauksessa: opiskelijat ohjataan tutustumaan kirjaan jo ennen opinnäytetyön aloittamista. Open access -kirjaa arvostetaan myös sen vuoksi, että se tukee yliopiston monimuoto-opetusta. Opiskelumateriaaleissa e-materiaalit ovat nykypäivää. Voimme lämpimästi suositella julkaisemista Helda Open Booksissa myös muille!”

Helda Open Books on kaikkien yliopistolaisten käytössä, ja tarkempaa tietoa löytyy joko kirjaston oppaasta (suomeksi ja englanniksi) tai ottamalla suoraan yhteyttä: heldaopenbooks@helsinki.fi.