”Olen katkera sinulle. Vihainen, pettynyt.” Lähettämättömän kirjeen kirjoittaminen kokemuksellisena menetelmänä kognitiivisessa psykoterapiassa

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin lähettämätöntä kirjettä kokemuksellisena menetelmänä osana aikuisen pitkää koulutuspsykoterapiaa. Työssä tutkittiin millaisia tunteita kirjeen kirjoittaminen auttaa asiakasta ilmaisemaan ja miten kirjoittaminen vaikuttaa asiakkaan tietoisuuteen kokemuksistaan.  Kokemuksellisissa menetelmissä pyritään virittämään mielikuvat ja tunteet, jotka liittyvät asiakkaan varhaisiin lapsuudessa syntyneisiin tapoihin tulkita itseen ja muihin liittyviä kokemuksia. Lähtökohtana on ajatus, että tietoisuus omista kokemuksista sekä tunteista ja niiden hyväksyminen ovat avain muutokseen. Tutkimus aineistona oli yhden koulutuspsykoterapia-asiakkaan nauhoituksista tehdyt litteroinnit ja terapeutin muistiinpanot. Asiakas kirjoitti välitehtävänä lähettämättömän kirjeen ja videotallenteista tarkasteltiin kuuntelemalla asiakkaan kirjoittamaa kirjettä ja kerrontaa kirjeeseen liittyen. Kirjeen kirjoittaminen kokemuksellisena menetelmänä toi toivottua muutosta asiakkaan tilanteeseen. Asiakas kykeni ilmaisemaan omia tunteitaan ja kokemuksiaan kirjeen avulla ja samalla asiakkaan tietoisuus omista tunteistaan ja kokemastaan lisääntyi.

Jenni Kokko: ”Olen katkera sinulle. Vihainen, pettynyt.” Lähettämätön kirje kokemuksellisena menetelmänä kognitiivisessa psykoterapiassa.

Kognitiivinen aikuisten yksilöpsykoterapian koulutusohjelma 2019-2022