“Mähän oon vaan säälittävä tyttö Oulussa” -itsemyötätunnon löytymisen havainnointi itsekriittisen potilaan puheilmaisussa

Itsemyötätunnolla tarkoitetaan kykyä huomata oma kärsimys ja kykyä sitoutua tämän lievittämiseen. Itsemyötätuntosuuntautunut terapia kuuluu kognitiiviskäyttäytymisterapian sateenvarjon alle ja on alun perin kehitetty erityisesti voimakkaasti itsekriittisten potilaiden hoidoksi. Tutkimusnäyttö itsemyötätunnosta on lisääntynyt eksponentiaalisesti viimeisellä vuosikymmenellä. Tutkimusnäyttö on edelleen suurilta osin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusta on tehty vähemmän. Opinnäytetyöni tarkoitus oli havainnoida, miten itsemyötätunnon löytyminen näkyy yhden itsekriittisen potilaan puheilmaisussa. Puheilmaisun pystyi jakamaan tarkastelun perusteella neljään kategoriaan: myötätunto ei näy, myötätunnon esteet ja ennakkoluulot, muutosvaihe sekä myötätunto näkyy. Opinnäytetyöni toi esille, kuinka itsemyötätunnon löytyminen ja kehittyminen ei ole suoraan lineaarista vain pikemminkin eteen-ja taaksepäin kulkevaa ja muutoksessa kaikki vaiheet esiintyvät samanaikaisesti.

Suvi Ylläsjärvi: “Mähän oon vaan säälittävä tyttö Oulussa” -itsemyötätunnon löytymisen havainnointi itsekriittisen potilaan puheilmaisussa
Kognitiivis-integratiivinen psykoterapia 2020-2023