Peter von Bagh: Elokuvakulttuurin tuottelias monitoimimies

Peter von Bagh (1943–2014) lahjoitti vain viikko ennen kuolemaansa Kansalliskirjastolle elokuvakirjallisuuden kokoelmansa sekä valtuutti kirjaston ja erikoistutkija Antti Alasen huolehtimaan julkaisemattomasta tuotannostaan, josta merkittävin on hänen kesken jäänyt maailman elokuvan historian käsikirjoituksensa, josta oli määrä tulla 12-osaoinen kirjasarja.

Tuota muistitikkua johon koko arkistolahjoitus mahtui, on nyt tongittu oikein perusteellisesti. Aineistoa on huomattavasti enemmän kuin alun perin oletetut tuhatkunta tiedostoa. Peter von Baghin sähköiset tekstiaineistot sisältävät yhteensä yli 35 000 Word Perfect tekstitiedostoa jotka on jaoteltu 1600 kansioon ja nimetty vanhan DOS-käyttöjärjestelmäperinteen mukaan 8-merkkisillä tiedostonnimillä. Kokonaissivumääräksi on arvioitu viimeisimmällä laskennalla karkeasti 420 000 sivua.

Valtavan aineistomassan takia 12-osainen elokuvanhistoria kirjasarja on siirtynyt tulevaisuuteen, mutta Kansalliskirjasto on julkaissut 2018 kaksi e-kirjaa ja kirjakokoelman luettelon vapaaseen käyttöön.

Petteri Paksuniemen alun perin laatima, ja Antti Alasen täydentämä kokoelmaluettelo Peter von Baghin elokuvakirjasto http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018091235466

Tämä noin 250-sivuinen kirjalista pitää sisällään von Baghin Kansalliskirjastolle lahjoittaman elokuva-alan kirjakokoelman. Kirjat eivät ihan hetkeen tule löytymään kirjaston hakupalvelusta joten luettelo palvelee tutkijoita jotka haluavat tilata aineistoa Erikoislukusaliin.

Antti Alanen (toim.) Peter Von Bagh: Elokuvan Muisti. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4338-9

Johdantoteoksessa elokuvan historia kirjasarjalle tarkastellaan Peter von Baghia monessa roolissa: nuorena kulttuuriradikaalina ja underground-miehenä, suomalaisen populaarikulttuurin löytöretkeilijänä, radiomiehenä, tv-kasvona, ohjelmistonsuunnittelijana, historioitsijana, elokuvaohjaajana ja kustantajana.

Kirjaan sisältyy päivitettyä aineistoa Peter von Baghin 70-vuotisjuhlakirjasta Antti Alanen ja Olaf Möller (toim.): Citizen Peter. Helsinki: Like Kustannus Oy, 2013. Peter von Baghin radiografia, bibliografia ja filmografia sekä luettelot Love Kirjojen julkaisuista ja Sodankylän elokuvajuhlien vieraista on päivitetty ajan tasalle.

Peter von Bagh (julkaistu postyymina). Antti Alanen (toim.) Elokuvan Almanakka: 69 Katsetta Vuosisadan Historiaan. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-4165-1

Von Bagh sai Elokuvan almanakan lähes valmiiksi ennen kuolemaansa. Kirjaan von Bagh on valinnut maailmanhistoriaa peilaavia näytelmäelokuvia sodista ja vallankumouksista New Yorkin pörssiromahdukseen ja kapitalismiin.

Sata ja yksi kirjaa

s100puuYksi suurimmista kirjoihin liittyvistä panostuksista Suomi 100 -juhlinnassa on Ylen kunnianhimoinen Kirjojen Suomi johon Kansalliskirjasto on tuottanut e-kirjat lähes kaikista mukana olevista teoksista.

Kirjat on valittu Ylellä, yksi julkaisu jokaiselta itsenäisyyden vuodelta. Teokset eivät aina edusta sitä tunnetuinta kotimaisen kirjallisuuden eetosta, vaan joukossa on harvinaisempiakin tuotoksia. Kirjasammon asiasanoituksen mukaan tehty aihepilvi kertoo kirjallisuudestamme – tai siis ainakin tuosta kirjalistasta – erityisesti perheeseen osuvin teemoin mutta myös esimerkiksi sotaa on käsitelty paljon. Ja toki rakkaus se suomalaistakin liikuttaa, tai kuten Saima Harmaja sen kirjoitti:

”Nyt sylis avaa kerran viimeisen!”.
[Sateen jälkeen]

101_sanapilvi_wordleKirjat voi lukea Ellibsin e-kirjastossa (https://www.ellibslibrary.com/kirjojensuomi) yleisten kirjastojen kirjastokortilla tai Yle-tunnuksella. Enemmistö kirjoista on EPUB-formaatissa ja ne luetaan selaimen kautta. Loput, PDF-muotoiset ladataan omalle koneelle. Mukana olevat 9 tekijänoikeudesta vapaata kirjaa saa käyttöönsä myös Klassikkokirjastosta.

Miten tämä meillä tehtiin?

Tuotannollisesti urkka oli aika iso. Kirjoja haalittiin ja tuotetiin monin eri tavoin. Osa kirjoista oli jo olemassa kaupallisina EPUBeina ja sitä kautta myös Kansalliskirjastossa vapaakappaleina ja muutamia toistaiseksi ekirjoina julkaisemattomia saatiin suoraan kustantajilta. Loput kirjat digitoitiin Mikkelin digitointikeskuksessa ja ne joista päätettiin tehdä EPUb myös oikoluettiin, sillä digitoinnissa tehtävä OCR-tekstintunnistus jättää jonkin verran virheitä jälkeensä. Kaikki paketoitiin Jussi Latvalan suunnittelemiin kansiin ja muuhun projekti-ilmeeseen.  Sopimuspuoli on hoidettu Sanaston kanssa. Kirjailijat saavat tietenkin asianmukaisen korvauksen.

Siitä vaan lukemaan! E-kirjat ovat lainattavissa koko vuoden. Oman maun mukaan suosittelen aloittamaan vaikkapa Aino Kallaksen Sudenmorsiammesta. 1928 julkaistu lumoava ihmissusitarina tempaisee edeleen mukaansa .

Linkit

Vapaakappaleiden elektroninen luovutus kasvussa

"A Digital Library" by Eric Hackathorn. Licensed under CC BY-NC-SA 2.0

A Digital Library” by Eric Hackathorn. Licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Kansalliskirjaston saamien e-kirjojen ja -lehtien määrä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Vapaakappaletoimiston vuonna 2015 saamien e-kirjojen määrä ylitti tilastoissa ensi kertaa saatujen painettujen kirjojen määrän (kuva 1). Tilastoitujen e-kirjojen määrä oli noin 12 % suurempi kuin painettujen. Lisäksi on huomioitava, että e-kirjoja koskevassa vapaakappaletilastossa eivät ole mukana sellaiset elektroniset kirjat, jotka saadaan Kansalliskirjastolle suoraan sen ylläpitämien julkaisuarkistojen kautta – näissä on mm. väitöskirjoja ja valtionhallinnon julkaisuja. Painettujen kirjojen vapaakappaletilasto sisältää myös kaikki painetut väitöskirjat ja valtionhallinnon julkaisut.

Kannattaa huomata, että nämä luvut poikkeavat jonkin verran Kansalliskirjaston vuosittain julkaisemista kotimaisen julkaisutuotannon vuositilastoista, koska saaduissa vapaakappaleissa on aina jonkin verran myös edellisinä vuosina julkaistuja nimekkeitä.

Vapaakappaleina saadut painetut ja e-kirjat

Kuva 1

Myös elektronisesti luovutettujen lehtien määrä on kasvussa. Vapaakappaletoimisto kohdisti vuonna 2013 voimakkaasti resursseja tämän aineistotyypin saantiin ja Kansalliskirjastolle luovutettiin tuolloin runsaasti myös aikaisempina vuosina ilmestyneitä e-lehtien numeroita. Vuoden 2014 määrä on tästä syystä selvästi pienempi kuin edellisenä vuonna, mutta viime vuonna nähtävissä oli jo huomattavaa kasvua (kuva 2).

Vapaakappaleina saadut e-lehdet

Kuva 2

Kaikki vapaakappaleina saadut e-kirjat ja -lehdet samoin kuin muu elektroninen vapaakappaleaineisto (verkkoarkisto, e-musiikki) ovat tekijänoikeuslain (404/1961, 16 b §) mukaisesti asiakkaidemme käytettävissä ainoastaan tarkoitukseen varatuilla työasemilla Kansalliskirjastossa sekä muissa vapaakappalekirjastoissa (Turun, Jyväskylän, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen kirjastot ja Åbo Akademin kirjasto) sekä Kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa ja Eduskunnan kirjastossa. Aineistoja ei ole mahdollista kopioida tai lähettää edelleen.

Kansalliskirjasto saa kulttuuriaineistolakiin (1433/2007) perustuen vapaakappaleet kaikista Suomessa julkaistuista painotuotteista, kuten kirjoista ja lehdistä. Myös elektroniset julkaisut on Kansalliskirjaston pyynnöstä luovutettava jos niiden ohjelmallinen kerääminen esimerkiksi verkkoharavoinnilla ei ole mahdollista. Elektroninen luovutus toteutetaan suurten toimijoiden kanssa yleensä SFTP-yhteyttä käyttäen, pienempiä eriä luovuttaville on käytössä verkkolomake, jolla julkaisut voi lähettää Kansalliskirjastolle. Elektronisella luovutuksella ei voi korvata painettuja vapaakappaleita.