Atlasten aatelia – Klaudios Ptolemaioksen Geographiat

Kirjoittanut: Anna-Maija Pietilä-Ventelä
Kirjastonhoitaja el.

 

Tutkimusmatkailija A.E. Nordenskiöldin karttakokoelman ainutkertaisuudesta

Lotharingia vastum regnum. Ptolemaios, Klaudios (1513).

Lotharingia vastum regnum. Ptolemaios, Klaudios (1513).

Pohjoisten alueiden tutkija ja löytöretkeilijä Adolf Erik Nordenskiöld (1832-1901)
kokosi 1800-luvun lopulla historiallisten karttojen, maantieteellisen kirjallisuuden ja matkakertomusten harvinaiskirjakokoelman. Erityisesti kokoelmassa on kirjallisuutta ja karttoja arktisilta alueilta sekä Amerikan löytymisestä koskevia teoksia on paljon. Kokoelma on liitetty 1997 UNESCOn Memory of the World -rekisteriin.

Tutkija A.E. Nordenskiöldin toiminta atlasten kerääjänä on ainutlaatuista. Hänen kirjastossaan on laajin Klaudios Ptolemaioksen Geographia-teosten kokoelma koko maailmassa. Kokoelmassa on 49 eri laitosta ja kaikkiaan 53 laitosta mukaan lukien saman laitoksen eri kappaleet. Painettujen teosten lisäksi kokoelmassa on yksi 1400-luvun käsikirjoitus. A.E. Nordenskiöldin kiinnostus suuntautui maantieteeseen ja ensisijaisesti kartografian historiaan. Hän halusi antaa kartografian historiasta kiinnostuneille mahdollisuuden tutkia karttoja.

Nordenskiöldin kokoelma luo kuvan länsimaisen maantieteellisen tietämyksen kasvusta. Kartografian klassikon Klaudios Ptolemaioksen, Geographia-teoksia on lähes täydellinen sarja. Karttojen kautta voi seurata maailmankuvan muotoutumista eri vuosisatoina. Kartat kuvaavat kaikkia maanosia. Kartoissa olevien eri paikannimien historia voi olla avain usean eri tieteen tutkimuksiin.

Klaudios Ptolemaios

Ptolemaios

Gregorius Reisch, Margarita philosophica. Friburgi 1503.

Klaudios Ptolemaios oli kreikkalainen tähtitieteilijä, matemaatikko ja maantieteilijä, joka vaikutti Aleksandriassa 100-luvulla j.Kr. Hänen laaja kirjallinen tuotantonsa kulminoituu geosentrisen maailmankuvan muotoutumiseen, joka tunnetaan nimellä Ptolemaiolainen (maakeskeinen) järjestelmä.

Ptolemaioksen Almagest-teos muodostui antiikin tähtitieteen huipuksi ja eri suunnasta tulleiden vaikutusten kokoavaksi syntetisoivaksi teokseksi. Antiikin maailman luhistuessa katosi osa sen tieteellisistä aikaansaannoksista lopullisesti. Osa säilyi kreikkalaisten matemaattisesta, luonnontieteellisestä ja filosofisesta kirjallisuudesta kiinnostuneiden arabien ansiosta. Arabien säilyttämä osa Kreikan tieteellisestä perinnöstä tuli länsimaissa tunnetuksi 1100-luvulla ja synnytti tällöin renessanssin. Almagest (Mekale syntaksis)-teos painettiin 1515, jolloin Ptolemaioksen voimakas vaikutus alkaa Euroopassa.

Renessanssi merkitsi tieteen osalta uutta kääntymistä antiikin kirjoittajien puoleen. Tieteiden vallankumous oli jo keskiajalla syntyneen luonnonilmiöiden matematisoinnin toteutumista. Se oli tietoista keskiajan perinteen hylkäämistä ja kääntymistä antiikin auktoriteettien puoleen. Matemaattisen ja teknisen tiedon kasvu nousi käytännön tarpeista; kaupan, porvariston ja kapitalismin nousu edesauttoivat tieteen kehitystä.

Geographiat

Antiikin ihannointi kohdistui myös Klaudios Ptolemaiokseen. Kirjapainotaito kehittyi samaan aikaan. Renesanssin aikana Klaudios Ptolemaioksesta tuli hyvin suosittu hänen toisen teoksensa, Geographia, painamisen jälkeen.

Klaudios Ptolemaioksen Geographia on ensimmäinen atlas – Geographike hyphegesis
– Maantieteen opas. Teoksessa kuvataan kartan tekemiseen tarvittava tietous ja tekniikka. Ptolemaios kuvasi maailman ja siinä esiintyvät eri maiden kartat (eli A-versio 1 + 26) sekä 8000 kartoissa olevaa paikannimeä. Teoksesta tuli maantieteen ja kartografian perusteos vuosisadoiksi. Siitä ei ole säilynyt yhtään alkuperäistä kappaletta. Käsikirjoituksia on 1100-1200-luvuilta kulkeutunut Bysantista Eurooppaan. Karttoja sisältäviä käsikirjoituksia tunnetaan kaksi versiota A ja B-versiot.

B-versiossa on 64 karttaa. Painetut Ptolemaios-laitokset perustuvat siis A-versioon.
Painettuja Geographia-teoksia alkoi ilmestyä eri puolilla Eurooppaa. A.E. Nordenskiöldin kokoelmassa on Geographioita eri vuosisadoilta seuraavasti: 1400-luku 7 ja lisäksi yksi käsikirjoitus. 1500-luku 32, 1600-luku 7, 1700-luku 1, 1800-luku 5. – Geographia-teosten tarkat tiedot vuoteen 1800 ovat luettelossa The A. E. Nordenskiöld Collection in the Helsinki University Library. Annotated Catalogue of Maps made up to 1800. Vol. II. – Compiled by Ann-Mari Mickwitz, Leena Miekkavaara and Tuula Rantanen. Helsinki 1981. S. 150-218.

Geographioita julkaistiin sekä sisällöltään että ulkoasultaan erilaisina ja eritasoisina laitoksina karttojen kanssa tai ilman karttoja. Kartat olivat joko väritettyjä tai ilman värejä. Niitä oli puuhun tai kupariin kaiverrettuja. Geographioita on julkaistu ennen 1900 viidellä kielellä: Latinaksi 36 ja Italiaksi 8, muut kielet ovat ranska, portugali ja kreikka. Ensimmäinen kreikankielisen laitoksen toimitti Erasmus Rotterdamilainen 1533. Siinä ei ole karttoja. Varhaisemmassa 1513 Geografia-laitoksessa ovat paikannimet sekä kreikaksi että latinaksi.

Geographia-teokset julkaistiin kuudessa maassa, 21 eri kaupungissa. Tärkeimmät painopaikat ovat olleet 1400-luvulla Italiassa Rooma ja Saksassa Ulm. 1500-luvulla Venetsiassa valmistettiin 11 eri laitosta. Baselissa, Strassburgissa ja Kölnissä julkaistiin useita laitoksia. 1600- ja 1700-luvun laitoksia on ilmestynyt Alankomaiden eri kaupungeissa. 1800-luvulla julkaisupaikkoja ovat olleet Pariisi, Essen ja Leipzig.

Albion, Britannica insula, Hibernia. Ptolemaios, Klaudios; Mylius, Arnold; Pirckheimer, Willibald (1584).

Albion, Britannica insula, Hibernia. Ptolemaios, Klaudios; Mylius, Arnold; Pirckheimer, Willibald (1584).

Maantieteellisen tiedon lisääntyessä alettiin Ptolemaios-editioihin liittää uusia karttoja. Uusista kartoista käytettiin nimityksiä tabula nova tai tabula moderna. Mukaan liitettiin karttoja myös uusista löydetyistä maista ja alueista. Vuosina 1598 ja 1599 karttojen yhteismäärä saavutti huippunsa eli 69 karttaa. Klaudios Ptolemaios oli ainutkertainen maailman kuvaajana. Geographioiden arvo ei ole vähentynyt vaikka maantieteellinen tietämys on lisääntynyt esim. Gerardus Mercatorin ja Abrahan Orteliuksen julkaisemimen kartastojen myötä.

Geographia-teosten moninaisuus ilmenee eri painoksissa po vuosisadoilla, eri kielet, maat/painopaikat jne. Mielenkiintoista on seurata miten eri Geographia-teoksissa tulee uusia maita mukaan. Millaisia eroja samoista alueista löytyy puu- ja kuparipainatteina ilmestyneissä kartoissa, milloin ja miten esim. Pohjoismaat ja Amerikka tulevat mukaan karttoihin jne. Geographia-atlakset ovat osa eurooppalaista kulttuuriperintöä, joka kertoo antiikista periytyvän tieteen ja maailmankuvan kasvusta sekä kehityksestä kautta vuosisatojen. Geographiat kuvaavat myös uuden ajan eurooppalaisen maantieteen tuntemuksen laajenemisesta Euroopan reuna-aluille ja uusille mantereille. Geographioiden kautta voi ihailla myös eurooppalaista kirjapainotaidon kehitystä, mikä on sivistyksemme perusta.

Varhaiset kartat ovat ainutlaatuisen kiehtovia dokumentteja maailmankuvan kehityksestä ja sitä koskevista ihmisten eri uskomuksista. Karttoja on käytetty myös muuhun kuin puhtaasti topografisen tiedon esittämiseen. Monet kartat ovat myös suoranaisia taideteoksia ja suuren yleisön ihailun kohteita.

Linkit:

A. E. Nordenskiöldin karttakokoelma Doriassa, mutta kuka oli Ann-Mari Mickwitz?

Kirjoittanut: Desiree Räsänen

Kansalliskirjaston Doria-palvelussa (https://www.doria.fi/) on julkaistu ja käytettävissänne kirjastomme mittavasta A. E. Nordenskiöldin karttakokoelmasta pieni, mutta jokseenkin edustava valikoima digitaalisia karttoja kahtena alakokoelmana: A. E. Nordenskiöldin kokoelman karttoja ennen vuotta 1800 ja A. E. Nordenskiöldin kokoelman irtokarttoja. Kartat ennen vuotta 1800 on digitoitu eri yhteyksissä eri tarkoituksiin useiden vuosien aikana ja ne ovat pääasiassa 1500- ja 1600-luvuilta. Kuvien laatu on hyvä, monissa jopa oikein hyvä.

Irtokartat ovat omana kokoelmanaan, koska digitaaliset kuvat on otettu konservointikartoituksen yhteydessä eikä niitä alun perin tarkoitettu julkaistaviksi. Ne ovat osa Hanna-Leena Väisäsen konservoinnin opinnäytetyötä. Parempilaatuisia kuvia ei valitettavasti ole valmiina saatavilla, mutta koska alkuperäiset kartat ovat varsin huonokuntoisia, mikä on myös kuvista havaittavissa, päätettiin kuvat kuitenkin julkaista. Nämä kartat ovat 1500-1900-luvuilta.

Mukana ovat mm. seuraavat merkittävät kartografit:

Willem Janszoon Blaeu, Nicholas de Fer – mainittakoon että de Ferin ’L’Atlas Curieux’ vuodelta 1725 oli nähtävänä auditoriossamme Helsingin kansainvälisen kartografikonferenssin  ICHC:n aikana 2013 ja herätti kartta-asiantuntijoiden keskuudessa suurta ihastusta – Pieter Goos, Henricus Hondius, Johannes Janssonius, Johannes van Keulen, Antonio Lafreri , Gerardus Mercator, Sebastian Münster, Abraham Ortelius, Klaudios Ptolemaios. Dorian hakemistosta löytyy 413 kartografia ja kaivertajaa.

Ann-Mari Mickwitz selaa Nordenskiöldin kokoelmaan kuuluvaa karttakirjaa. Mickwitz, Ann-Mari (os. Federley) (1903-78). FK 1929. Vt. kirjastonhoitaja 1972, vanhempi alikirjastonhoitaja 1969-, nuor. alikirjastonhoitaja 1953-, amanuenssi 1940- ja 1932. HYK 1930-32, 1940-72 (virkavapaalla 1932-37).

Ann-Mari Mickwitz selaa Nordenskiöldin kokoelmaan kuuluvaa karttakirjaa.
Mickwitz, Ann-Mari (os. Federley) (1903-78). FK 1929. Vt. kirjastonhoitaja 1972, vanhempi alikirjastonhoitaja 1969-, nuor. alikirjastonhoitaja 1953-, amanuenssi 1940- ja 1932. HYK 1930-32, 1940-72 (virkavapaalla 1932-37).

Metatiedot kartoista ennen vuotta1800 pohjautuvat Kansalliskirjaston julkaisemiin vuosien 1979-1984 luetteloihin (The A. E. Nordenskiöld Collection in the Helsinki University Library : annotated catalogue of maps made up to 1800) ja digikuvien antamaan informaatioon asiasanoilla täydennettynä. Irtokartoista oli olemassa vanhemman alikirjastonhoitaja Ann-Mari Mickwitzin käsin ruutupaperille laatima luettelo, joka tarkistettiin ja täydennettiin mm. asiasanoituksella, matemaattisilla ja ulkoasutiedoilla jne. Metatiedot ovat Dublin Core -formaatissa. Dublin Corea yksityiskohtaisempi kuvailu on käytettävissä Helka-tietokannassa MARC-formaatissa.

Mutta kuka oli Nordenskiöldin karttojen ensimmäinen luetteloija, kunnioitettu edeltäjämme filosofian maisteri Ann-Mari Mickwitz (1903-1978)? Hän toimi nuorempana alikirjastonhoitajana 1953-1969 ja vanhempana alikirjastonhoitajana vuoteen 1972, jolloin jäi eläkkeelle.  Nordenskiöldin karttoja hän alkoi luetteloida todennäköisesti heti eläkkeelle jäätyään. Pian tuli kuitenkin selväksi, että työ vaati resursointia ja tulisi olemaan pitkäaikainen. Karttojen painetun luettelon ensimmäinen osa ilmestyikin vasta vuonna 1979 ja viimeinen kolmas osa 1984.

Ann-Mari Mickwitz (nee Federley) oli naimisissa historian ja antiikintutkija Gunnar Mickwitzin (1906-1940) kanssa. Mickwitz oli 1930-luvulla todennäköisesti Suomen etevin ja kansainvälisimmin suuntautunut yleisen historian tutkija. Hän ei tyytynyt vain pitämään ikkunaa auki Eurooppaan, vaan matkusti laajasti ja vietti paljon aikaa ulkomailla, usein vaimonsa kanssa. Harvinaiset kielelliset lahjat edistivät yhteydenpitoa kansainvälisiin piireihin: ruotsin ja suomen lisäksi Mickwitz julkaisi tieteellisiä töitään saksaksi, englanniksi, ranskaksi, italiaksi ja viroksi ja teki läpimurtonsa vuonna 1932 julkaistulla saksankielisellä väitöskirjallaan Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr, joka herätti tutkimuksena kansainvälistä huomiota ja sai paljon kiitosta. Tutkimuksen aiheena oli rahatalouden ja luontaistalouden suhde Rooman valtakunnassa 300-luvulla. Geld und Wirtschaft on 2000-luvullakin edelleen ajankohtainen klassikko sekä pääteesinsä että yksityiskohtaisten tarkastelujensa ansiosta. Suomen tieteelle oli suuri menetys, kun Gunnar Mickwitz kaatui talvisodassa helmikuussa vain 33-vuotiaana. (1) Leski sai huollettavakseen kolme aivan pientä poikaa.

Yliopiston kirjasto oli pitkään miesten kulttuurin linnake. Tilanne alkoi muuttua ylikirjastonhoitaja Georg Schaumanin aikana, kun kirjastoon kiinnitettiin ensimmäinen nainen Kirsti Rönnholm vuonna 1917, mutta vasta 1920-luvulla kirjaston henkilökunta alkoi naisistua. Vuonna 1919 viranhoidon tehtävävaatimuksista annettiin erityinen ohjesääntö. Vaatimuksiin kuuluivat harjoittelu, kokoelmien tutkiminen, kirjallinen tentti ja ylikirjastonhoitajan kuulustelu. Viranhoidon vaatimukset olivat voimassa 1960-luvun lopulle.

Naiset hallitsivat yliopiston kirjaston virkailijakuntaa 1940-luvulta alkaen ja heidän kokoelmatuntemuksensa oli ylittämätön. Ann-Mari Mickwitz kuului näihin koulutettuihin, kielitaitoisiin ja urbaania akateemista säätyläiskulttuuria edustaviin kirjaston moniosaaja-naisiin. He olivat osa klassista naissivistystä, joka oli pitkään näkyvänä tunnusmerkkinä pääkaupungin kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Tämä laajoissa akateemisissa piireissä arvostettu asiantuntemus jatkui vahvana aina 1980-luvulle saakka. (2)

On sanottu, että humanismin perintö katosi toisen maailmansodan jälkeen ja viimeistään holokaustin kauhujen paljastuttua. Humanismin on korvannut ’nykyaikainen’ minäkeskeinen onnellisuuden tavoittelu ja erilaiset hyvinvointiaatteet. Hyvinvointi ilman sivistystä ja moraalia ei ole muuta kuin primitiivistä hyvää oloa, totesi kulttuurintutkija ja kirjailija Jari Ehrnrooth Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 7.1.2015). Olemmeko näinä aikoina kadottaneet henkisen ja moraalisen kasvun idean: itsemme kehittämisen ja arvokkaan elämän tavoittelun? kysyi Ehrnrooth Helsingin Sanomissa.

Kulttuuriperintömme on aina läsnä kuuluu yksi kirjastomme arvoista. Ei kai se ole jo ehtinyt vanhentua?

 

(1) Kansallisbiografia.

(2) Rainer Knapas: Tiedon valtakunnassa, Helsingin yliopiston kirjasto – Kansalliskirjasto

1640-2010, SKS 2012.

Paddling! Flying! Camping! Motoring! – 1800-luvun vägvisareista 1930-luvun matkailupropagandaan

KUVA 1_5 mainostaSuomalaisen matkailunedistämisen peruskivi laskettiin Helsingin Seurahuoneella kevättalvella 1887. Tuolloin perustettiin Suomen Matkailijayhdistys, joka aloitti saman tien energisen julkaisutoiminnan. SMY:stä tuli nopeasti keskeinen – ja pitkään käytännössä ainoa – matkailijoille suunnatun kirjallisuuden tuottaja, joka tehtaili seuraavien 50 vuoden kuluessa yli 400 matkailualan julkaisua.

Jo 1800-luvun alkupuolella oli julkaistu tiukkaan asiatietoon keskittyneitä, kestikievareita, välimatkoja, maksuja, lauttayhteyksiä ja matkustussäännöksiä luetelleita oppaita. Opastyypin varhaisia edustajia olivat ruotsalaisen Carl P. Hagströmin “Vägvisare genom Svea och Göta Riken samt Storfurstendömet Finland” (1807) ja Joh. Georg Hornborgin ”Vägvisare genom storfurstendömet Finland” (1821). Pitkäkestoinen oli Berndt Adolf Lindemanin ”Ny vägvisare genom Storfurstendömet Finland” (1848), josta otettiin lisäpainoksia pitkin 1860- ja 1870-lukuja.

Matkailijayhdistys sai suomalaiset matkaoppaat päivitettyä 1890-luvun alkuun mennessä. Erityisesti August Ramsayn panos oli huomattava. Vakuutus- ja pankkialalla toiminut Ramsay paitsi vaikutti Matkailijayhdistyksessä myös laati suuren määrän matkailuun liittyvää kirjallisuutta. Hän kokosi tietoja eri seutujen matkailuoloista ja toimitti sekä suomalaisille että ulkomaalaisille suunnattuja matkaoppaita siihen tahtiin, että miestä voi lähestulkoon pitää suomalaisen matkaopaskirjallisuuden luojana. Ramsayn 400-sivuinen järkäle ”Vägvisare i Finland. Praktisk resehandbok” (1895), joka ilmestyi samana vuonna suomeksi nimellä ”Suomi-Matkaopas. Käytännöllinen käsikirja”, lienee ensimmäinen täydellinen matkaopaskirja Suomesta.

KUVA_SMY 1909+1911_web

Suomen Matkailijayhdistyksen opaskirjasia 1910-luvun vaihteesta. Vasemmalla vuodelta 1909, oikealla vuodelta 1911.

Matkailijayhdistyksen julkaisutoiminta oli lähes alusta asti monikielistä. Esimerkiksi Ramsayn opas käännettiin saksaksi, venäjäksi ja englanniksi. Englanninkielinen SMY-opas ilmestyi jo 1890-luvulla. Saksalaisille tehtiin asiallisen oloinen ”Finnland-Album” (1910) sekä ”Finnland das Land der tausenden Seen. Express-Route Stettin-Helsingfors mit dem Luxus-Dampfer “Ariadne””  (1914), josta löytyy legendaarisen Ariadnen pohjapiirustukset ja muuta matkailijalle tärkeää tietoa.

 1890-1910 -luvuilla tuotettiin huomattavan paljon ranskankielistä aineistoa. Ranska oli paitsi matkailevan sivistyneen väen kieli myös merkittävä läheisellä suurella markkina-alueella Pietarissa. Myös Pariisin vuoden 1899 maailmannäyttelyä varten tehtiin ranskankielisiä esitteitä. Ylipäätään maailmannäyttelyitä ja kansainvälisiä matkailuexpoja varten tehtiin vuosien varrella paljon mainosmateriaalia.

Tärkeimmiltä matkailualueilta julkaistiin varsin pian myös karttoja. Ennen varsinaisia turistikarttoja oli tosin tultava toimeen yleisillä tiekartoilla kuten Berndt Adolf Lindemanin ”Post- och väg-karta öfver stor furstendömet Finland” (1848) ja ”Wäg karta öfver Finland” (1850). Inbergin koulukartasto ilmestyi vuonna 1878 ja ”Suomen kartasto” vuonna 1899. Enemmän matkailijoille tarkoitettu oli ”Etelä-Suomenmaan rautatien- ja matkakartta” (1875).

Myös Matkailijayhdistys kantoi kortensa kekoon karttarintamalla. Matkaoppaiden ja -esitteiden liitteinä olleiden karttojen lisäksi se julkaisi vuonna 1894 toiseen painokseensa ehtineen Suomi-kartaston, joka sisälsi yleiskartan lisäksi yhdeksän kaupungin asemakartat. Suositusta karttakirjasta otettiin vuonna 1918 jo seitsemäs painos. SMY:n turisteille tarjoama Suomi-kartta (1939) sekä 1920- ja 1930-lukujen nostalgiset liikennekartat vuosilta 1921-1922 ja 1938-1939 muistuttavat punaisine pallukoineen lautapelejä.

KUVA 5_Turisti 1891_webJokseenkin tylsiä, mutta matkailijoille hyödyllisiä olivat SMY:n aikataulujulkaisut. Liikenneyhteyksien parantuessa ja lisääntyessä tuli matkailun edistämisessä keskeiseksi aikataulujen yhteensovittaminen ja niistä tiedottaminen. Matkailijayhdistys julkaisi heti perustamisvuonnaan mittavan opaskirjan ”Matkailu-ohjeita Suomessa” (1887), joka kokosi yhteen matkareittejä, reittikuvauksia ja paikkakuntien nähtävyyksiä sekä höyrylaivojen aikatauluja. Julkaisu jatkui seuraavana vuonna nimellä ”Matkasuuntia Suomessa” (1888-1890). Ruotsiksi opaskirja ilmestyi nimellä ”Reseruter i Finland”.

Vuonna 1891 alkoi ilmestyä puhdas aikataulujulkaisu ”Turisti – aikatauluja ja kulkuvuoroja” (1891-1906). ”Turisti” jatkui nimellä ”Aikataulut. Rautateiden ja höyrylaivojen kulkuvuorot” (1907-1909), jota puolestaan seurasi (jälleen) ”Turisti. Rautateiden aikataulut ja höyrylaivojen kulkuvuorot” (1910-1930). 1930-luvun alussa aikataulukirja ilmestyi nimellä ”Suomen kulkuneuvot.Turisti” (1930-2011), joka tunnettiin myös nimellä ”Turisti-aikataulut”. Kaksikielisissä aikataulujulkaisuissa oli monikielisiä osioita, joten ne toimivat myös ulkomaisten matkailijoiden apuna.

Vuodesta 1924 Matkailijayhdistys julkaisi vuosittain valmiita reittisuunnitelmia vihkosessa ”Kesämatkoja Suomessa”; 1930-luvulla valmiit matkasuunnitelmat ilmestyivät nimellä ”Matkailureittejä Suomessa”. Englannin-, saksan- ja ranskankieliset reittivihot ilmestyivät vuosittain kuten ”Sketches of tours in Finland Summer 1926”. Vuosittain ilmestyi 1930-luvulla myös majoitus- ja liikkumisvinkkejä tarjonnut lehtinen ”Tourist inns and communications”, saksaksi ”Touristenhotels und Verkehrsmittel”.

Varhaista suomalaista turismia ja matkailunedistämistä koskevaa keskustelua voi seurata vaikkapa SMY:n aikakausjulkaisuista ”Suomen matkailija-yhdistyksen vuosikirjasta” (1887-1935) tai ”Matkailulehdestä” (1912-1921) ja sen ruotsinkielisestä versiosta ”Turisttidskriftistä”.

Ulkomaisen julkaisu- ja tiedotustoiminnan otti vuodesta 1930 vastuulleen vasta perustettu Suomen-Matkat, jonka missiona oli aloittaa aikalaistermein ilmaistuna ”tehokas matkailupropaganda”. 1930-luvulla Suomessa tuotettiinkin hämmästyttävä määrä matkailuun liittyviä painotuotteita: matkailuesitteitä, turistikarttoja, hakemistoja, aikatauluja, julisteita, matkaoppaita, matkailulehtiä, mainoksia… Julkaisujen yhteispainos-määräksi on arvioitu yli kaksi miljoonaa.

Matkailujulkaisuja tuotettiin kaikkiaan 13 kielellä. Lähes puolet suuntautui englanninkieliselle kielialueelle. Runsas 20% oli saksaa, vajaa 20 % ruotsia. Ranskaksi julkaistiin hieman päälle 10 %. 1930-luvulla Suomi-tietoa sai mm. viroksi, hollanniksi, tsekiksi, unkariksi, italiaksi, espanjaksi, venäjäksi, puolaksi ja (todellakin!) esperantoksi.

Julkaisijoina olivat paitsi Suomen Matkailijayhdistys ja Suomen-Matkat myös vähitellen syntyneet aatteelliset ja paikalliset matkailujärjestöt. Viimeistään 1930-luvulla myös alueelliset toimijat – kuten SMY:n paikallisosastot, kaupungit ja (maa)kunnat – aktivoituivat. Vuosikymmenen lopulle tultaessa joka kaupungilla oli omat matkaoppaansa ja mainoslehtisensä. Useimmat julkaisivat myös englanniksi ja saksaksi, jonkin verran myös ranskaksi.

Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiön Suomi-esitteitä 1930-luvulta.

Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiön Suomi-esitteitä 1930-luvulta – ”6 ’all expence’ tours in Finland” ja “12 all inclusive tours“.

Suomen Matkailijayhdistys oli jo 1890-luvulla luonut ansiokkaasti yhteistyösuhteita ja painotuotteidensa jakeluväyliä ulkomaisiin matkatoimistoihin, matkailijayhdistyksiin ja seuramatkojen järjestäjiin Lontoosta aina New Yorkiin ja Chicagoon. Vuonna 1926 perustettiin Tukholmaan Suomi-toimisto – Suomen ensimmäinen ulkomainen matkatoimisto.

Suomen-Matkat jatkoi SMY:n aloittamaa työtä. Esimerkiksi New Yorkiin perustettiin Finnish Travel Information Bureau vuonna 1935. Kuten Erkki Markkanen summaa matkailuhistoriikissään, jaettiin 1930-luvun lopulla ”mainosjulkaisuja vuosittain kymmenille ulkomaisille matkatoimistoille, laiva- ja lentoyhtiöille, sanomalehdille, lähetystöille ja konsulaateille. [- -] Vuoteen 1938 mennessä jopa Egyptissä tiedotettiin matkoista Suomeen.”

1930-luvun matkailumainonnassa haettiin reklaamihengessä lyhyyttä, iskevyyttä, värikkyyttä ja visuaalisuutta. Mainoslehtisten piti olla nopeasti luettavia ja huomiota kiinnittäviä. Suuntaus oli sanasta kuvaan. Matkailuvalokuvien laatu parani 1930-luvulla niin paljon, että esimerkiksi vuonna 1938 voitiin menestyksekkäästi lähettää maailmalle yli 7000 kuvaa kansainvälisten uutis- ja kuvatoimistojen sekä suurimpien lehtien toimitusten kautta.

1930-luvun rakastetuimmat matkailumainokset ja -julisteet muistetaan kuitenkin ennen kaikkea kuvataiteilijoiden ja graafikoiden – kuten Ingrid Baden, Alf Danningin, Aarne Nopsasen, Germund Paaerin, Jorma Suhosen ja Martta Wendelinin  –  taidonnäytteinä. Ne olivat parhaimmillaan ammattitaitoisesti tehtyä, korkealaatuista käyttögrafiikkaa. Erityisesti ulkomaille suunnattuihin painotuotteisiin panostettiin.

Suomen-Matkojen esitteessä ”Motoring in Finland” noin vuodelta 1938 kuvaajina olivat Heikki Aho & Björn Soldan.

Suomen-Matkojen esitteessä ”Motoring in Finland” noin vuodelta 1938 kuvaajina olivat mm. Heikki Aho & Björn Soldan.

Suomen Matkailijayhdistyksen matkailutiedotusta suunnattiin 1900-luvun alussa lähinnä Englantiin ja Saksaan; 1930-luvulla Suomen-Matkat asetti tähtäimeensä lisäksi Skandinavian ja Yhdysvallat. Painopiste matkailumainonnassa muuttui 1930-luvulle tultaessa myös sisällöllisesti. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa luotettiin pääasiassa luonnonkauniiden maisemien – kuten Imatran, Aavasaksan ja Järvi-Suomen – vetovoimaan. Sotienvälisen ajan matkailijoille oli kuitenkin tarjottava mahdollisuus myös huvitteluun ja aktiivilomiin. Toiminnallisia lomamahdollisuuksia oli tarjottu jossain määrin jo 1800-luvun lopulta, mutta 1930-luvulla teema korostui. Matkailumainosten kuviin ja matkaoppaiden teksteihin ilmestyi tarjontaa kalastuksesta metsästykseen, purjehduksesta melontaan ja koskenlaskuun aina ilmailun, autoilun ja telttailun kautta rantalomiin.

Englantilaisia veti Suomeen kalastus. Brittien innostus kalastukseen oli näkynyt heidän matkakertomuksissaan, ja kehittyvät kansainväliset ja kotimaiset matkaoppaat suorastaan haistoivat kiinnostuksen. Jo Murray’n vuoden 1865 opas mainitsee lohenkalastuksen, ja 1875 painoksessa aihepiiriä käsitellään perusteellisemmin.

Harland & Sonin vuoden 1899 briteille suunnattu Suomi-opas antaa kalastusvinkkejä ja esittelee kuvien kera suomalaisia kaloja säyneestä loheen ja hauesta taimeneen. Lisäksi se suosittelee tutustumista Gösta Sundmanin ”Finlands fiskar målade efter naturen = The fishes of Finland, drawn and coloured from life” (1883-1893). 1930-luvulla Suomen-Matkat katsoi tarpeelliseksi julkaista parikin versiota esitteestä ”Fishing in Finland”.

 

Suomea markkinoitiin amerikkalaisille ja saksalaisille melonnan paratiisina. SMY jopa painatti kartat parhaista kanoottiretkireiteistä. Melonta oli myös kätevästi yhdistettävissä 1930-luvulla muotiin tulleisiin campingiin sekä automatkailuun. Oikealla vuoden 1928 ja vasemmalla vuoden 1933 esite.

Suomea markkinoitiin amerikkalaisille ja saksalaisille melonnan paratiisina. SMY jopa painatti kartat parhaista kanoottiretkireiteistä. Melonta oli myös kätevästi yhdistettävissä 1930-luvulla muotiin tulleisiin campingiin ja automatkailuun. Vasemmalla vuoden 1928 ja oikealla vuoden 1933 esite.

Saksankieliselle kielialueelle Suomea myytiin 1910-luvulla virkistysmaana esimerkiksi Matkailijayhdistyksen ”Erholungsreisen in Finland” -oppaan useissa painoksissa. Tarjolla oli ruumiin lepoa, hengen rauhaa ja tervehdyttävää luontoa. 1930-luvulla saksalaiset tekivät usein rengasmatkoja sisämaassa ja autoilivat Lapissa. Ehkäpä heidät olivat tavoittaneet valmiita reittiehdotuksia sisältäneet  Suomi-Saksa -seuran asiapitoinen opas ”Führer durch Finnland” (1922), berliiniläisen Finnland Reisebüron esite ”Finnland” (1931) tai mahdollisesti Suomen-Matkojen ”Sommerreisen in Finnland” noin vuodelta 1933.

Miten suomalaisten kohdennettu mainonta sitten toimi? Ennen ensimmäistä maailmansotaa yli puolet matkailijoista oli tullut Venäjältä. Seuraavaksi suurimmat ryhmät tulivat Saksasta ja Englannista loppujen ollessa skandinaaveja, ranskalaisia ja amerikkalaisia.

Sotienvälisen ajan ulkomaisista turisteista valtaosa tuli edelleen naapurista, mutta tällä kertaa lännestä ja etelästä: ruotsalaiset piipahtivat Ahvenanmaalla ja virolaiset viikonloppumatkailivat Helsinkiin. Kaukana skandinaavien ja balttien jäljessä tulivat saksalaiset. Heitä seurasivat britit ja amerikkalaiset, joille Suomi oli usein kauttakulkumaa matkalla Neuvostoliittoon tai sieltä kotiin. 1920- ja 1930-luvuilla valtamerilaivojen matkustajissa oli myös jo siinä määrin vanhassa kotimaassa vierailevia suomalaisia siirtolaisia ja heidän jälkeläisiään, että heille suunnattiin omaa matkailutiedotusta.

1930-luvulla tuli myös muotiin matkailumuoto, joka näkyy kesäisellä Katajanokalla edelleen: Pohjoismaiden kierroksella olevat luksusristeilijät tipauttavat amerikkalaisia ja muita kansainvälisiä kaukomatkustajia 8 tunniksi maihin tutustumaan ”Pohjolan valkeaan kaupunkiin”.

KUVA 14_Die Weisse StadtKansalliskokoelmaan kuuluvaa koti- ja ulkomaista matkailu- ja turistikirjallisuutta voi selata Finnassa. Matkailualan aikakauslehtiä ja kausijulkaisuja, matkailupienpainatteita sekä vanhoja kotimaisia karttoja on myös digitoitu.

Kirjallisuutta:

Hirn, Sven & Markkanen, Erkki: Tuhansien järvien maa. Suomen matkailun historia. Helsinki: Matkailun edistämiskeskus, 1987.

Come to Finland. Julisteita & matkoja 1851-1965 = Affischer & resor 1851-1965. Työryhmä = arbetsgruppen: Magnus Londen, Joakim Enegren, Ant Simons. Helsinki: Edita, 2007.

 

Kartalla Slaavilaisessa kirjastossa – Slaavilaisen kirjaston karttakokoelma

karttakuva2

Osa Itämeren ja lähialueiden kartasta, painettu Pietarissa 1854.

Slaavilaisen kirjaston kokoelmiin kuuluu runsaiden kirjojen, sanoma- ja aikakauslehtien lisäksi myös huomattava määrä karttoja. Karttakokoelma on karttunut monia eri reittejä: Suomen suuriruhtinaskunnan aikana karttoja saatiin vapaakappaleina, mutta niitä on tullut myös mm. Suomenlinnan venäläisestä varuskunnasta sekä lahjoituksina. Muun muassa 1800-luvun lopulla lyhyesti Bulgarian sota-, sisä- ja ulkoministerinä toimineen suomalaisen kenraali Casimir Ehrnroothin (1833-1913) karttakokoelma kuuluu nykyisin Slaavilaiselle kirjastolle.

Slaavilaisen kokoelman karttakokoelma pitää sisällään  pitäjänkarttoja ja hallinnollisia karttoja, kuvernementtien ja oblastien karttoja, topografisia karttoja sekä sotilaskarttoja koko keisarillisen Venäjän alueelta.  Kartoilta löytyvät myös Venäjän rautatiet sekä höyrylaivareitit. kartat eivät rajoitu pelkästään Venäjän imperiumin alueelle, vaan ne kattavat useita maita ja maanosia. Kuuluupa kokoelmaan tähtitieteellinen karttakin.

Kokoelmasta löytyy mm. Viron ja Liivinmaan kuvernementtien topografisia karttoja 1900-luvun alusta. Matkailukarttoja reittiehdotuksineen ja nähtävyyksineen löytyy jo 1800-luvulta alkaen. Mikä estää suunnittelemasta Pietarin teatteri- ja nähtävyyskierrosta vuoden 1912 Pietarin kartan mukaan!

Tietoa kartoista voi hakea Kansalliskirjaston Finna-palvelusta usealla eri tavalla. Esimerkiksi Pietaria kuvaavien karttojen viitetietoja voi hakea yksinkertaisesti kirjoittamalla hakuluukkuun hakusanaksi Pietari ja valitsemalla tarkennettu haku –toiminnossa aineistotyypiksi kartat. Venäläisten kuvernementtien karttoja löytää esimerkiksi kirjoittamalla hakuluukkuun hakulausekkeen kuvernementit Venäjä kartat. Hakuterminä voi myös käyttää pelkästään tietyn kuvernementin nimeä, esim. Arkangelin kuvernementti.  Vanhimpia kokoelmasta löytyviä Pietarin karttoja koskevat tiedot  löytää kirjoittamalla hakusanaksi Pietari, valitsemalla aineistotyypiksi ”kartta”, sekä valitsemalla ylhäältä järjestä-pudotusvalikosta hakutuloksen järjestämisperiaatteeksi ”vanhimmat ensin”.

Slaavilaisen kirjaston karttakokoelma karttuu edelleen. Viimeisimmät kokoelmaan hankitut kartat ovat Kaukasuksen tiekartta vuodelta 2009 sekä Slaavilaisen kirjaston käsikirjastosta löytyvä, eri-ikäisiä Pietarin karttoja esittelevä kokoelmateos.