About E Johanna Lilja

Johanna Lilja työskentelee Kansalliskirjaston Tutkimuskirjaston palvelujohtajana. Tutkijana ja kirjoittajana hän on erikoistunut kirjahistoriaan, varsinkin tieteellisen julkaisemisen historiaan sekä avoimeen julkaisemiseen.

Pelejä ja pelureita

Kansalliskirjaston Galleriassa avautui 8.2. näyttely Nopista bitteihin – 200 vuotta suomalaista pelaamista. Sain kunnian pitää tervetulopuheen, mikä tarjosi mahdollisuuden pohtia pelien ja pelaamisen merkitystä elämässämme ja kulttuuriperintönä.

Talvihuvitukset peli

Talvihuvitukset. n. 1920.
Kuva: Kansalliskirjasto / Marko Oja

Pelit ja pelaaminen koskettavat meitä kaikkia. Monella nuorella ja aikuisellakin pelaaminen nielaisee suuren osan vapaa-ajasta. Kasvavalle osalle suomalaisia pelaaminen tai pelien suunnittelu on ansiotulon lähde, onhan ala parhaillaan kehittymässä yhä merkittävämmäksi työllistäjäksi ja verotulojen tuottajaksi. Osalle taas pelit ovat nostalgiaa – lämpimiä muistoja lapsuudesta tai omien lasten ja ystävien kanssa vietetyistä hauskoista peli-illoista.

Vaikka pelit näkyvät vahvasti ajassa ja arjessa, niitä harvemmin tarkastellaan osana historiaa ja kulttuuriperintöä. Tämän puutteen voimme nyt korjata. Kansalliskirjaston näyttely Nopista bitteihin kertoo suomalaisen pelaamisen kehittymisestä kolmella vuosisadalla. Esillä ovat pelit, pelaajat, pelivälineet ja pelimuistot 1800-luvulta nykypäivään.

Suhtautuminen peleihin ja pelaamiseen on vaihdellut eri aikakausina ja eri kulttuureissa. Korttipeli oli vielä sata vuotta sitten enemmän tai vähemmän syntistä. Tänään vanhempien ja lasten korttipelihetki katsotaan kivaksi yhteiseksi toiminnaksi, jopa älyllisten virikkeiden antajaksi, kun taas moralistin silmä katsoo ankarasti pelikoneitten ääreen kiinnittyneitä lapsia ja nuoria. Tulevaisuudessa näiden pelureitten luultavasti huomataan olevan erinomaisia koodaajia tai muuten innovatiivisia osaaja. Ei silti huolta tapojen löystymisestä, sillä moraalinvartijan tuikea katse löytänee kyllä uusia kohteita – sellaisia, joita emme vielä edes osaa aavistaa.

Julkaisuina ja tuotteina pelit heijastavat aina omaa aikaansa, sen ilmiöitä ja arvoja. Viime viikolla saatoimme lukea Helsingin Sanomista uudesta venäläisestä lautapelistä, jonka aiheena oli Salisburyn hermomyrkkyisku. Suomalaiseen pelivalikoimaan kuuluu mm. sisällissodan jälkimainingeissa laadittu Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918 –peli, jonka voi muuten ladata vapaasti käyttöönsä Kansalliskirjaston Doria-palvelussa. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016052012608

Liian tosikkomaisesti ei kuitenkaan kannata suhtautua poliittisiin tai ideologisesti värittyneisiin peleihin. Eivät ne välttämättä yksioikoisesti muokkaa maailmankuvaamme, vaan tarjoavat mahdollisuuden eläytyä myös vastapuolen asemaan. Luulenpa, että moni reilun kaupan tuotteita ostava tiedostava suomalainen on lapsuudessaan hyvinkin imperialistisessa hengessä vaeltanut Afrikan kartalla jäljittäen timantteja ja väistellen roistoja. Näyttelymme pelit avaavat ikkunoita erilaisiin maailmoihin – voimme valita rintamalinjamme ensimmäisessä maailmansodassa, osallistua löytöretkiin, eläytyä arkisempiin asioihin, kuten taksiliikenteeseen tai testata, miten haastavaa on pärjätä Uuno Turhapurona.

Kansalliskirjastolle pelinäyttely tarjoaa tilaisuuden tuoda esiin sellaista kulttuuriperintöä, jonka vain harva osaisi yhdistää tänne Kupolisalin kirjahyllyjen keskelle. Kuitenkin pelitkin ovat julkaisuja, jotka kulttuuriaineistolain mukaisesti luovutetaan vapaakappaleina kansalliskokoelmaan ja talletetaan tuleville sukupolville. Lisäksi Kansalliskirjastolla on ollut ilo vastaanottaa lahjoituksia, joista merkittävin on professori Markus Brummer-Korvenkontion keräämä kuuluisa lastenkirjallisuuden ja pelien kokoelma. Tietokone- ja konsoliajan pelejä meille on lahjoittanut Aki Sivula. Näyttelyssä on mukana myös lainaesineitä yksityishenkilöiltä sekä valokuvia museoiden kokoelmista.

Näyttelyt ovat siitä mukavia, että harvoin valmistamme niitä yksin. Tässä näyttelyssä merkittävin yhteistyökumppani on ollut Suomen Pelimuseo.  Näyttelyn suunnittelussa ja käsikirjoituksen laadinnassa on yhdistetty monen asiantuntijan osaaminen. Kiitämmekin lämpimästi videopelikulttuurin tutkijaa Tero Kerttulaa, tietokirjailija Juho Kuorikoskea, tutkija Niklas Nylundia, tietokirjailija Mikko Saarta ja tutkija Henna Ylästä.

Pelinäyttelyidean alullepanijoita täällä Kansalliskirjastossa olivat apulaiskirjastonjohtaja Liisa Savolainen ja palvelupäällikkö Aija Vahtola. Hankkeen parissa on väsymättä uurastanut työryhmä, joka on paitsi tehnyt hienoa työtä näyttelyn kuratoinnissa, myös valanut meihin kaikkiin kansalliskirjastolaisiin innostusta ja ymmärrystä pelimaailmaan.  Kiitos tästä Sanna Haukkala, Marko Oja, Lauri Ojanen, Jussi Omaheimo, Marleena Vihakara ja monet myös muut työntekijämme vapaakappale-, kokoelma- ja viestintäpalveluistamme. Tämä oli hieno ponnistus!

Nopista bitteihin –näyttely on avoinna 8.2.-20.12.2019 kirjaston aukioloaikoina. Näyttelyyn on vapaa pääsy. Näyttelyyn voi tutustua myös Youtubessa Lauri Ojasen mainion opastuksen avulla.

 

 

Sodassa ja rauhassa – tieteen puolella

 

Pian lopuilleen kääntyvä vuosi 2018 on nostanut esiin tärkeää keskustelua sekä ensimmäisen maailmansodan että Suomen sisällissodan tapahtumista, niiden taustalla vaikuttaneista tekijöistä ja niiden seurauksista. Ensimmäisen maailmansodan ja sisällissodan vaikutukset ulottuivat myös kirjastoihin ja muihin kulttuuriperintöä tallettaviin laitoksiin, vaikka suurilta tuhoilta ne Suomessa onneksi välttyivätkin.

Kirjastoille ensimmäinen maailmansota merkitsi ennen kaikkea vaikeuksia ulkomaisen kirjallisuuden hankinnassa, sillä tiedesuhteet Venäjän vihollisvaltioihin katkesivat sodan sytyttyä. Viranomaiset muun muassa määräsivät tieteelliset laitokset ja seurat erottamaan saksalaiset, itävaltalaiset, unkarilaiset ja turkkilaiset kunnia- ja kirjeenvaihtojäsenet, jotka yleensä anteliaasti lahjoittivat omia teoksiaan suomalaisiin kirjastoihin. Käskyä ei tosin kaikkialla pantu toimeen, mutta yhteydet katkesivat joka tapauksessa rajojen sulkeuduttua ja postiliikenteen vaikeuduttua. Myös julkaisuvaihtosuhteet vihollisvaltoihin lakkasivat, samoin kaupalliset lehtitilaukset. Ympärysvaltojen alueelta ja Pohjoismaista julkaisuja saatiin kuitenkin harvakseltaan. Saksalaisten tiedelehtien hankinnan katkeaminen koettiin monilla tieteenaloilla erityisen ongelmalliseksi, olihan Saksa tieteen ja tiedejulkaisemisen johtava maa 1900-luvun alussa.

Suomen rannikkoa linnoitettiin saksalaisten hyökkäyksen pelossa, ja myös kirjastot varustautuivat sotatilaan. Elokuussa 1914 Yliopiston kirjaston virkailijat pakkasivat arvokkaimpia kokoelmia pakkilaatikoihin toimittaakseen ne maaseudulle turvaan. Laatikoihin päätyi arvokkaimpia osia Fennica-kokoelmasta, Nordenskiöldin kokoelma lähes kokonaisuudessaan ja ulkomaisen osaston kortisto. Helsinki pysyi kuitenkin rauhallisena, eikä laatikoita koskaan viety maaseudulle. Osa niistä purettiin ja aineisto palautettiin asiakaskäyttöön. Sotavuosina kirjastoa pidettiin jopa siinä määrin turvallisena paikkana, että sinne deponoitiin 1916 Monrepos’n kartanon arvokas kirjakokoelma, jonka säilyttäminen Viipurissa koettiin riskialttiiksi. Vuoden 1917 levottomuudet saivat kuitenkin henkilökunnan varuilleen, arvokkaimmat kokoelmat pakattiin jälleen laatikoihin ja vietiin kirjaston kellariin.

Sisällissodan aikana Helsinki oli tapahtumien polttopisteessä. Yliopiston kirjasto sulki ovensa sodan puhjettua tammikuun lopussa. Varsinaista uhkaa kokoelmille ei tiettävästi missään vaiheessa syntynyt. Suomalaisen Kirjallisuuden Seurassa punakaarti sen sijaan vieraili – ei tosin puuttuakseen kokoelmiin, vaan etsimässä salaista kirjapainoa. Seuran yhteydenotto kansanvaltuuskuntaan ratkaisi kuitenkin tilanteen, ja sen työ sai jatkua sodan ajan kaikessa rauhassa. Yliopiston kirjasto pysyi suljettuna 21.4.1918 asti, jolloin Helsinki oli jo valkoisten ja saksalaisten hallussa.

Rauhan palattua tiedeyhteisö pyrki nopeasti palauttamaan tutkimuksenteon edellytykset. Sisällissota ja kansan jakautuminen kahtia oli ollut järkytys suurelle osalle yliopistoväkeä. Kunnioitettavaa kuitenkin, että sotaan asennoiduttiin myös tieteellisellä viileydellä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran puheenjohtaja Kaarle Krohn kiitti seuran vuosijuhlissa punakaartilaisia siitä, että sen kokoelmat oli jätetty rauhaan. Suomen Muinaismuistoyhdistys puolestaan päätti ryhtyä keräämään ja tallentamaan punakaartilaisten esineistöä ja sodan muistoja museoihin tallennettaviksi.

Kirjastot ryhtyivät elvyttämään vaihtosuhteita ja myös lehtitilaukset haluttiin käynnistää heti, kun postiliikenne alkoi toimia. Taloudellisen niukkuuden lisäksi kirjastojen asemaa vaikeutti kireä poliittinen ilmapiiri. 1920-luvulla ensimmäisen maailmansodan voittajavaltiot pyrkivät eristämään saksalaiset kansainvälisestä tiedeyhteisöstä. Näihin aloitteisiin suhtauduttiin Suomessa varsin viileästi ja yhteyksiä Saksaan rakennettiin määrätietoisesti. Neuvosto-Venäjän ja sittemmin Neuvostoliiton tiedelaitoksiin solmittiin myös vaihtosuhteita, vaikka poliittiset epäluulot maitten välillä syvenivätkin 1920- ja 1930-luvuilla. Politiikkaa enemmän vaa’assa painoi pyrkimys turvata tieteellisen tiedon saanti kaikkialta maailmasta ja vaihtosuhteiden kautta myös suomalaisen tutkimuksen levitys ulkomaille

Tämän päivän tutkija voi olla tyytyväinen tapaan, jolla suomalaiset kirjastot ja kulttuuriperintölaitokset asennoituivat sodan melskeisiin ja sodanjälkeiseen kansainväliseen vihoitteluun. Kokoelmien kartuttaminen turvattiin huolimatta ajoittaisesta poliittisesta painostuksesta, kansan kahtia jakaneesta sodasta ja repivästä mielialasta. Tämän tieteellisen asennoitumisen ansiosta tutkijoillamme on nyt mahdollisuus saada käsiinsä sota-ajan ja sotienvälisen ajan aineistoa Suomesta ja maailmalta ja löytää erilaisia näkökulmia ja tulkintoja tähän kiinnostavaan ja monella tapaa merkittävään ajanjaksoon. Kansalliskirjaston kokoelmiin kuuluvia sisällissodan aikaisia pienpainatteita on viime vuonna digitoitu, ja ne löytyvät Doria-palvelusta http://www.doria.fi/handle/10024/111871.

Kirjallisuutta
Kai Häggman: Sanojen talossa: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1890-luvulta talvisotaan. Helsinki: SKS 2012.
Rainer Knapas: Tiedon valtakunnassa: Helsingin yliopiston kirjasto – Kansalliskirjasto 1640-2010. Helsinki: SKS 2012
Johanna Lilja: Challenging the Matthew Effect: Exchange of Publications in Four Finnish Learned Societies untile the Second World War. Helsinki: The Finnish Society of Science and Letters 2012.
Elin Törnudd: Suomen teknillinen keskuskirjasto – 150 vuotta Teknillisen korkeakoulun ja yhteiskunnan palveluksessa. Espoo: Teknillinen korkeakoulu 1998.

A. E. Nordenskiöldin karttakokoelma Doriassa, mutta kuka oli Ann-Mari Mickwitz?

Kirjoittanut: Desiree Räsänen

Kansalliskirjaston Doria-palvelussa (https://www.doria.fi/) on julkaistu ja käytettävissänne kirjastomme mittavasta A. E. Nordenskiöldin karttakokoelmasta pieni, mutta jokseenkin edustava valikoima digitaalisia karttoja kahtena alakokoelmana: A. E. Nordenskiöldin kokoelman karttoja ennen vuotta 1800 ja A. E. Nordenskiöldin kokoelman irtokarttoja. Kartat ennen vuotta 1800 on digitoitu eri yhteyksissä eri tarkoituksiin useiden vuosien aikana ja ne ovat pääasiassa 1500- ja 1600-luvuilta. Kuvien laatu on hyvä, monissa jopa oikein hyvä.

Irtokartat ovat omana kokoelmanaan, koska digitaaliset kuvat on otettu konservointikartoituksen yhteydessä eikä niitä alun perin tarkoitettu julkaistaviksi. Ne ovat osa Hanna-Leena Väisäsen konservoinnin opinnäytetyötä. Parempilaatuisia kuvia ei valitettavasti ole valmiina saatavilla, mutta koska alkuperäiset kartat ovat varsin huonokuntoisia, mikä on myös kuvista havaittavissa, päätettiin kuvat kuitenkin julkaista. Nämä kartat ovat 1500-1900-luvuilta.

Mukana ovat mm. seuraavat merkittävät kartografit:

Willem Janszoon Blaeu, Nicholas de Fer – mainittakoon että de Ferin ’L’Atlas Curieux’ vuodelta 1725 oli nähtävänä auditoriossamme Helsingin kansainvälisen kartografikonferenssin  ICHC:n aikana 2013 ja herätti kartta-asiantuntijoiden keskuudessa suurta ihastusta – Pieter Goos, Henricus Hondius, Johannes Janssonius, Johannes van Keulen, Antonio Lafreri , Gerardus Mercator, Sebastian Münster, Abraham Ortelius, Klaudios Ptolemaios. Dorian hakemistosta löytyy 413 kartografia ja kaivertajaa.

Ann-Mari Mickwitz selaa Nordenskiöldin kokoelmaan kuuluvaa karttakirjaa. Mickwitz, Ann-Mari (os. Federley) (1903-78). FK 1929. Vt. kirjastonhoitaja 1972, vanhempi alikirjastonhoitaja 1969-, nuor. alikirjastonhoitaja 1953-, amanuenssi 1940- ja 1932. HYK 1930-32, 1940-72 (virkavapaalla 1932-37).

Ann-Mari Mickwitz selaa Nordenskiöldin kokoelmaan kuuluvaa karttakirjaa.
Mickwitz, Ann-Mari (os. Federley) (1903-78). FK 1929. Vt. kirjastonhoitaja 1972, vanhempi alikirjastonhoitaja 1969-, nuor. alikirjastonhoitaja 1953-, amanuenssi 1940- ja 1932. HYK 1930-32, 1940-72 (virkavapaalla 1932-37).

Metatiedot kartoista ennen vuotta1800 pohjautuvat Kansalliskirjaston julkaisemiin vuosien 1979-1984 luetteloihin (The A. E. Nordenskiöld Collection in the Helsinki University Library : annotated catalogue of maps made up to 1800) ja digikuvien antamaan informaatioon asiasanoilla täydennettynä. Irtokartoista oli olemassa vanhemman alikirjastonhoitaja Ann-Mari Mickwitzin käsin ruutupaperille laatima luettelo, joka tarkistettiin ja täydennettiin mm. asiasanoituksella, matemaattisilla ja ulkoasutiedoilla jne. Metatiedot ovat Dublin Core -formaatissa. Dublin Corea yksityiskohtaisempi kuvailu on käytettävissä Helka-tietokannassa MARC-formaatissa.

Mutta kuka oli Nordenskiöldin karttojen ensimmäinen luetteloija, kunnioitettu edeltäjämme filosofian maisteri Ann-Mari Mickwitz (1903-1978)? Hän toimi nuorempana alikirjastonhoitajana 1953-1969 ja vanhempana alikirjastonhoitajana vuoteen 1972, jolloin jäi eläkkeelle.  Nordenskiöldin karttoja hän alkoi luetteloida todennäköisesti heti eläkkeelle jäätyään. Pian tuli kuitenkin selväksi, että työ vaati resursointia ja tulisi olemaan pitkäaikainen. Karttojen painetun luettelon ensimmäinen osa ilmestyikin vasta vuonna 1979 ja viimeinen kolmas osa 1984.

Ann-Mari Mickwitz (nee Federley) oli naimisissa historian ja antiikintutkija Gunnar Mickwitzin (1906-1940) kanssa. Mickwitz oli 1930-luvulla todennäköisesti Suomen etevin ja kansainvälisimmin suuntautunut yleisen historian tutkija. Hän ei tyytynyt vain pitämään ikkunaa auki Eurooppaan, vaan matkusti laajasti ja vietti paljon aikaa ulkomailla, usein vaimonsa kanssa. Harvinaiset kielelliset lahjat edistivät yhteydenpitoa kansainvälisiin piireihin: ruotsin ja suomen lisäksi Mickwitz julkaisi tieteellisiä töitään saksaksi, englanniksi, ranskaksi, italiaksi ja viroksi ja teki läpimurtonsa vuonna 1932 julkaistulla saksankielisellä väitöskirjallaan Geld und Wirtschaft im römischen Reich des vierten Jahrhunderts n. Chr, joka herätti tutkimuksena kansainvälistä huomiota ja sai paljon kiitosta. Tutkimuksen aiheena oli rahatalouden ja luontaistalouden suhde Rooman valtakunnassa 300-luvulla. Geld und Wirtschaft on 2000-luvullakin edelleen ajankohtainen klassikko sekä pääteesinsä että yksityiskohtaisten tarkastelujensa ansiosta. Suomen tieteelle oli suuri menetys, kun Gunnar Mickwitz kaatui talvisodassa helmikuussa vain 33-vuotiaana. (1) Leski sai huollettavakseen kolme aivan pientä poikaa.

Yliopiston kirjasto oli pitkään miesten kulttuurin linnake. Tilanne alkoi muuttua ylikirjastonhoitaja Georg Schaumanin aikana, kun kirjastoon kiinnitettiin ensimmäinen nainen Kirsti Rönnholm vuonna 1917, mutta vasta 1920-luvulla kirjaston henkilökunta alkoi naisistua. Vuonna 1919 viranhoidon tehtävävaatimuksista annettiin erityinen ohjesääntö. Vaatimuksiin kuuluivat harjoittelu, kokoelmien tutkiminen, kirjallinen tentti ja ylikirjastonhoitajan kuulustelu. Viranhoidon vaatimukset olivat voimassa 1960-luvun lopulle.

Naiset hallitsivat yliopiston kirjaston virkailijakuntaa 1940-luvulta alkaen ja heidän kokoelmatuntemuksensa oli ylittämätön. Ann-Mari Mickwitz kuului näihin koulutettuihin, kielitaitoisiin ja urbaania akateemista säätyläiskulttuuria edustaviin kirjaston moniosaaja-naisiin. He olivat osa klassista naissivistystä, joka oli pitkään näkyvänä tunnusmerkkinä pääkaupungin kirjastoissa, arkistoissa ja museoissa. Tämä laajoissa akateemisissa piireissä arvostettu asiantuntemus jatkui vahvana aina 1980-luvulle saakka. (2)

On sanottu, että humanismin perintö katosi toisen maailmansodan jälkeen ja viimeistään holokaustin kauhujen paljastuttua. Humanismin on korvannut ’nykyaikainen’ minäkeskeinen onnellisuuden tavoittelu ja erilaiset hyvinvointiaatteet. Hyvinvointi ilman sivistystä ja moraalia ei ole muuta kuin primitiivistä hyvää oloa, totesi kulttuurintutkija ja kirjailija Jari Ehrnrooth Helsingin Sanomien haastattelussa (HS 7.1.2015). Olemmeko näinä aikoina kadottaneet henkisen ja moraalisen kasvun idean: itsemme kehittämisen ja arvokkaan elämän tavoittelun? kysyi Ehrnrooth Helsingin Sanomissa.

Kulttuuriperintömme on aina läsnä kuuluu yksi kirjastomme arvoista. Ei kai se ole jo ehtinyt vanhentua?

 

(1) Kansallisbiografia.

(2) Rainer Knapas: Tiedon valtakunnassa, Helsingin yliopiston kirjasto – Kansalliskirjasto

1640-2010, SKS 2012.