Syksystä jouluun, ja vuodenvaihteen yli – yhteenveto blogiartikkeleista

Oletko pudonnut kärryiltä, mistä Helsingin yliopiston avoimen tieteen Think Open -blogissa on viime kuukaudet kirjoiteltu? Eipä hätää, alla oleva tiivis yhteenveto johdattaa sinut avoimen tieteen aiheisiin loppusyksyllä 2022 ja alkuvuonna 2023.

(This article is also available in English.)

Avoimen tieteen vuosikatsaus 2022

 • Vuosikatsauksen avausosa käy läpi kansallisen Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) verkoston työn tulokset: tuoreimmat kansalliset linjaukset, ohjeet ja suositukset. Lisäksi esitellään kotimaisten tiedelehtien rahoitusmallit ja luodaan lyhyt silmäys avoimen tieteen kansallisen seurannan tuloksiin.
 • Toinen osa esittelee kolme keskeistä avoimen tieteen teemaa, jotka olivat esillä viime vuonna: (1) vastuullisen tutkimuksenarvioinnin edistäminen, (2) maksuttoman open access -julkaisemisen (diamond OA) tukeminen ja (3) Yhdysvaltain oma ”Plan S -suunnitelma” eli avoimen julkaisemisen OSTP-linjaus.
 • Kolmas osa tarjoaa kiinnostavimpia uutisia ja lukusuosituksia. Uutisissa nostetaan esiin muun muassa avoimen julkaisemisen kokonaiskustannusten kartoitus, Helsingin yliopiston avoimen tieteen aloitteet ja viittausdatan avautuminen.

Tutkijapuheenvuoroja julkaisemisen kulttuurista

 • Tiedekustantamisen periaatteiden ja käytäntöjen pohdinta on yliopistolaisille jo arkipäivää – vai onko? Helsingin yliopistossa yleisen kielitieteen tutkijatohtorina toimiva Olli Silvennoinen pohtii blogiartikkelissaan, miten tietoisia tutkijat ovat tiedejulkaisemisen kulttuurista ja miten tutkijakoulutus lisää ymmärrystä julkaisemisen eri vaihtoehdoista.
 • Taideyliopiston musiikkikasvatuksen professori Heidi Partti tarkastelee blogiartikkelissaan kriittisesti tieteellisen julkaisemisen käytäntöjä sekä oman kokemuksensa kautta että laajemmin.

EOSC – datapalveluiden eurooppalainen infrastruktuuri

 • Missä vaiheessa on kunnianhimoinen European Open Science Cloud (EOSC)? Tähän etsitään vastausta Think Open -blogin dialogihaastattelussa, EOSC aims to be the internet of research within ten years, jossa CSC:n EOSC-ohjelmasta vastaava Sara Garavelli ja tutkija Anca Hienola keskustelevat EOSC:sta.

Avoimen tieteen koordinaatioryhmä

 • Helsingin yliopistoon perustettiin syksyllä avoimen tieteen koordinaatioryhmä, jonka tehtävänä on edistää vuoropuhelua yliopiston sisällä eri toimijoiden välillä avoimen tieteen kehitykseen ja palveluihin liittyen. Blogiartikkelissa koordinaatioryhmän jäsenet hahmottelevat tulevaa työmaata ja siihen liittyviä haasteita.

Open access -kirjat

Datanhallinta

 • Oikeuksiensiirtositoumus otettiin osaksi uusia työsopimuksia vuoden 2022 alusta Helsingin yliopistossa. Mitä sitoumuksella tavoitellaan? Blogiartikkelissa käydään tarkastellaan oikeuksiensiirtositoumusta tutkimusdatan hallinnan näkökulmasta.
 • Mitä digitaalisesta ajasta jää jäljelle tuleville sukupolville? Aleksi Peura nostaa Humanisti datamaailmassa -kirjoitussarjansa kuudennessa osassa esiin pitkäaikaissäilytyksen (PAS) visaisia kysymyksiä, joista vähäisimpiä ei ole tulevaisuuden ennustaminen.
 • Miten aineistonhallintasuunnitelmista (DMP) saisi vielä enemmän irti? DMP on tutkimuksen laadun ja riskinhallinnan väline, joka tarjoaa myös organisaatioille uusia mahdollisuuksia esimerkiksi datapalveluiden ja -tietovarantojen kehittämiseen – näitä mahdollisuuksia kartoitetaan kansallisessa DMP-konsortiossa.

Näkökulma tutkimusaineistojen mittaamiseen

 • Pitäisikö tutkimusaineistojen tuottamista tukea nostamalla ne samanlaiseksi mittariksi kuin tutkimusjulkaisut? Kirjaston ja Datatuen tietoasiantuntija Mari Elisa Kuusniemi tarkastelee blogiartikkelissa, mitä tutkimusaineistot ovat ja miksi niitä on vaikea mitata. Samalla esitetään vaihtoehtoisia tapoja edistää tutkimusaineistojen tuottamista.

Kansalaistiede

 • Tutkija Minna Santaoja pohtii artikkelissaan kansalaisten roolia tieteellisessä tutkimuksessa. Omassa tutkimuksessaan kansalaistiedettä tarkastelleen Santaojan artikkeli tarjoaa tiiviin ja ajankohtaisen katsauksen kansalaistieteen ydinteemoihin.

Tietoturva

 • Ukrainan sota on muuttanut turvallisuustilannetta, ja myös suomalaisella korkeakoulukentällä tietoturvauhkien lisääntymisen uhka on otettu huomioon. Tietoturvan ajankohtaiskatsauksessa tarkastellaan turvallisuusympäristön muutosta ja annetaan neuvoja tietoturvan edistämiseen.