Avoimen tieteen vuosikatsaus 2022: tutkimuksen arviointi, maksuton open access ja OSTP-linjaus

Avoimen tieteen vuosikatsauksen toisessa osassa pureudutaan vuoden 2022 keskeisiin avoimen tieteen teemoihin: tutkimuksen arvioinnin muutosprosessiin, maksuttoman open access -julkaisemisen (diamond OA) tukemiseen ja Yhdysvaltain omaan ”Plan S:ään” eli OSTP-linjaukseen, joka avaa liittovaltion rahoittaman tutkimuksen vuoteen 2025 mennessä. Tutustu myös vuosikatsauksen avausosaan (kansalliset linjaukset ja AVOTT-yhteistyön tulokset) ja vuosikatsauksen kolmososaan (uutiset ja lukusuositukset).

(A summary of the Open science annual review 2022 is also available in English.)

Tässä artikkelissa käsiteltävät aiheet eli vuoden 2022 avoimen tieteen katsauksen pääteemat:

Tutkimuksen arviointi matkalla kohti murrosta

Tutkimuksen arvioinnissa puhaltavat Euroopassa tällä hetkellä muutoksen tuulet. Kesällä julkaistiin yli 350 eurooppalaisen tiedeorganisaation valmistelema sopimus, Agreement on Reforming Research Assessment ja syksyllä perustettiin sopimuksen toteuttamista – vuoteen 2027 mennessä – tukeva CoARA-koalitio (Coalition for Advancing Research Assessment). Myös Helsingin yliopisto allekirjoitti sopimuksen ja liittyi koalitioon syksyllä.

Sopimus – joka on linjassa vastuullisen tutkijanarvionnin kansallisen suosituksen kanssa – asettaa yhteiset tavoitteet tutkimuksen, tutkijoiden ja organisaatioiden vastuulliselle arvioinnille, ja siinä huomioidaan nykyistä tasapuolisemmin erilaiset akateemisen työn tuotokset (ks. taustoitus aiheesta). Tutkijanarvioinnin kehittämistä on pidetty myös yhtenä avoimen tieteen kehityksen avainkysymyksistä. Vastuullisen arvioinnin ytimessä on määrällisten mittareiden (esim. JIF-indikaattorin tai h-indeksin) sijasta laadullinen tarkastelu. Kyseessä on suuri arvioinnin kulttuuria koskeva muutos, ja esiin onkin nostettu myös haasteita, joita uuden omaksumiseen saattaa liittyä.

Our vision is that the assessment of research, researchers and research organisations recognises the diverse outputs, practices and activities that maximise the quality and impact of research. This requires basing assessment primarily on qualitative judgement, for which peer review is central, supported by responsible use of quantitative indicators. Among other purposes, this is fundamental for: deciding which researchers to recruit, promote or reward, selecting which research proposals to fund, and identifying which research units and organisations to support.
– Agreement on Reforming Research Assessment, 2022

Oma kysymyksensä on Julkaisufoorumin tulevaisuus. Tätä teemaa avaa Julkaisufoorumin pääsihteeri Janne Pölönen Tieteessä tapahtuu -lehden laajassa artikkelissa. Pölösen mukaan ainakin Jufo-paneeleilla on paikkansa tulevaisuudessa: ”Tiedeyhteisön edustajista koostuvien asiantuntijapaneeleiden toimintamallia on mahdollista hyödyntää kansallisella tasolla monimuotoisten tuotosten ja aktiviteettien sekä erilaisten kokonaisuuksien arviointiin.”

Opetusministeriön rahoitusmalli kannustaa yliopistoja painottamaan yksilötason arvioinnissa perinteisiä tutkimukseen liittyviä indikaattoreita, kuten julkaisumääriä ja saatua tutkimusrahoitusta. Mikäli eurooppalaiseen uudistamistyöhön halutaan sitoutua vakavasti, olisi hyvä pohtia kansallisella tasolla kannustimia yliopistoille arviointijärjestelmien päivittämiseksi.
– Maria Pietilä, Jouni Kekäle & Katri Rintamäki: Tutkimuksen arviointi muutoksessa

Maksuttoman OA-julkaisemisen infrastruktuuria vahvistetaan

Suuret kaupalliset kustantajat ovat hallinneet tiedejulkaisemisen kenttää, mutta avoimen julkaisemisen murros voisi avata mahdollisuuksia myös voittoa tavoittelemattomille toimijoille. Vuonna 2022 käynnistyi globaali Action Plan for Diamond Open Access -suunnitelma, jonka tavoitteena tukea ja kehittää maksutonta avointa julkaisemista eli niin sanottua diamond open access -mallia (ks. puolivuotiskatsauksen uutinen).

Myös toinen merkittävä avaus, eurooppalainen DIAMAS-projekti (Developing Institutional Open Access Publishing Models to Advance Scholarly Communication) 2022–2025, pyrkii vahvistamaan voittoa tavoittelemattoman diamond OA -julkaisemisen infrastruktuuria. EU:n rahoittaman projektin tavoitteena on parantaa institutionaalisten julkaisijoiden toimintaedellytyksiä ja luoda yhteiset standardit julkaisemiselle, ja tätä kautta rakentaa korkeatasoista ja kestävää ”julkaisemisen ekosysteemiä” Euroopassa. Suomesta DIAMAS-konsortiossa on mukana TSV (Tieteellisten seurain valtuuskunta), joka vastaa Journal.fi– ja Edition.fi-julkaisupalveluista.

The institutional OA diamond publishing sector can be challenged by fragmentation; its visibility can be limited, its service of varying quality, and its sustainability is not always secure. A new European Commission-funded project, DIAMAS, aims to build capacity amongst institutional publishers in Europe to address some of these challenges.
SPARC Europe

Diamond OA kattaa maailman tieteellisistä julkaisuista noin 8–9 prosenttia. Maksuton avoin julkaiseminenkaan ei ole ilmaista, ja sitä rahoitetaan muun muassa organisaatioiden ja konsortioiden kautta. Esimerkiksi Kansalliskirjasto kertoi viime vuonna liittyvänsä timanttimallilla toimivan Punctum Booksin rahoittajiin – ja FinELib-kirjastokonsortio kertoi rahoituksestaan arXiv-julkaisuarkistolle ja Open Library of Humanities -kustantajalle, joka on ensimmäinen FinELibin tukema diamond OA -kustantaja. Jälkimmäisessä yhteistyökuviossa on mukana myös Helsingin yliopisto, joka kuuluu myös arXivin pitkäaikaisiin rahoittajiin.

Kotimaisen diamond OA -julkaisemisen osalta viime vuonna julkaistiin rahoitusmallivaihtoehdot – vuosia jumittanut rahoittajakysymys on kuitenkin edelleen ratkaisematta.

OSTP-linjaus on Yhdysvaltain oma Plan S

Valkoisen talon tieteen ja teknologian kanslia (Office of Science and Technology Policy, OSTP) päivitti elokuussa 2022 avoimen tieteen politiikkaansa koskien Yhdysvaltain liittovaltion virastojen rahoittamaa tutkimusta. Vuoteen 2025 mennessä vertaisarvioitujen tutkimusjulkaisujen tulee olla välittömästi avoimesti saatavilla – aiempi embargo oli 12 kuukautta. Myös tutkimusdatan tulee olla julkaisuhetkellä avoimesti saatavilla, mikäli rajoituksia ei ole.

The taxpayers fund $5 billion a year in cancer research every year, but once it’s published, nearly all of that taxpayer-funded research sits behind walls. Tell me how this is moving the process along more rapidly.
– Varapresidentti Joe Bidenin puhe vuonna 2016 American Association for Cancer Researchille

Yhdysvallat on maailman suurin tiederahoittaja, joten pienestä muutoksesta ei ole kyse. OSTP-linjaus vertautuu sisältönsä ja luultavasti myös vaikutuksensa puolesta Plan S -suunnitelmaan, johon keskeiset eurooppalaiset tutkimusrahoittajat sitoutuivat 2021 alkaen. OSTP-linjaus koskee noin kolmannesta Yhdysvaltain tutkimusjulkaisuista, ja on arvioitu, että välitön avoimuus vaikuttaa etenkin gold open access -mallin vahvistumiseen: julkaiseminen OA-lehdissä lisääntyy ja moni tilausmaksullinen lehti muuttuu (”flippaa”) julkaisumaksulliseksi OA-lehdeksi. Avoimuuden tapaa ei ole kuitenkaan OSTP-linjauksessa määritelty, sen määrittelee kukin liittovaltion virasto tahollaan. OSTP-linjaus ja Plan S ovat avauksia, joilla on vaikutusta avoimeen julkaisemiseen myös globaalilla tasolla. Seuraavaa suurta siirtoa varten tarvitaan luultavasti Kiinan toimia.


Avoimen tieteen aiemmat vuosikatsaukset: