På jakt efter yrkesidentitet

Arbetets karaktär ändras konstant, vilket kan för många betyda att man måste utbilda sig på nytt eller helt och hållet byta bransch. I Finland har till och med 60% av den arbetande befolkningen bytt yrke eller bransch under sin karriär och ungefär hälften av dessa har utbildat sig på nytt. Då man byter bransch, måste man också tillägna sig en ny yrkesidentitet. Konstruktionen av yrkesidentitet är en lång process som påverkas av flera olika faktorer. Eftersom bytet av bransch är allmänt och konstruktionsprocessen av den nya yrkesidentiteten lång och komplicerad, valde jag att undersöka detta.

Syfte

Syftet med min undersökning var att undersöka hur branschbytare kan tillägna sig en ny yrkesidentitet. Jag ville även undersöka vilken roll utbildningsarrangören och arbetsgivaren har i att främja utvecklingen av yrkesidentiteten bland branschbytare.

Urval och informanter

Undersökningens målgrupp var branschbytare som hade gått en specifik kort utbildning inom IT. Samplet bestod av sju informanter, varav fyra var män och tre var kvinnor. Informanterna hade tidigare arbetat inom olika branscher, exempelvis inom vården, försäljning och kundservice. Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie från ett fenomenografisk perspektiv. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer och analyserades med hjälp av tema-analys.

Resultat och slutsatser

Undersökningen visade att informanterna kunde lätt tillägna sig den nya yrkesidentiteten efter bytet av bransch, men processen är lång och påverkas av individens egna erfarenheter och bakgrund. Faktorer som påverkade konstruktionen av den nya yrkesidentiteten var svagt engagemang i det gamla yrket, motivation för och engagemang i det nya yrket samt stöd både från utbildningsarrangören och arbetsplatsen.  Utbildningsarrangören kunde stöda identitetsprocessen genom att erbjuda en utbildning med tydlig struktur och målsättning, trygg och trevlig atmosfär och aktiviteter som förberedde deltagarna inför yrkeslivet. Arbetsplatserna kunde främja processen genom att erbjuda diskussionsstöd, ett stödande team och en tydlig struktur på arbetet. Även kollegornas attityder spelade en stor roll.

I denna undersökning visade det sig också att en del informanter kunde redan i början av utbildningen påbörja konstruktionen av den nya yrkesidentiteten. Detta tyder på att utbildningens längd i sig hade ingen betydelse i formningen av yrkesidentiteten.

Förslag till fortsatt forskning kunde vara att undersöka hur man kunde stöda arbetsplatserna med att erbjuda ett ställe som skulle främja konstruktionen av yrkesidentiteten. Vidare skulle man kunna undersöka i hur de olika utbildningsarrangörerna kunde stöda branschbytare i deras identitetsprocess, och hur man kunde utveckla utbildningsarrangörernas verksamhet så att det bättre skulle stöda denna utvecklingsprocess.

Anni Paro

Pro gradu: På jakt efter yrkesidentitet – Konstruktion av yrkesidentiteten bland branschbytare

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *