Tanssin mahdollisuuksia tutkimassa

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia mahdollisuuksia tanssia peruskoulussa opettaneet näkevät tanssin opetuksella, sekä minkälaisia tavoitteita heillä on ollut opetuksessaan. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös kuvata tanssia opettaneiden kokemuksia työstään.

Haastattelin kuutta peruskoulussa tanssia opettanutta tyyppiä, ja analysoin heidän sanomisiaan sisällönanalyysin keinoin. Haastatteluissa ilmeni, että tanssin mahdollisuudet nähdään hyvin moninaisina.  Tanssin ajateltiin olevan väline itsetuntemuksen ja minäkuvan kehittämiseen, sekä sen ajateltiin kehittävän koulunkäyntiä tukevia taitoja, kuten keskittymistä ja rauhoittumista. Tanssin ajateltiin edistävän liikkeellisiä taitoja, sekä kehittävän ilmaisun taitoja ja tunnetaitoja.

Selkeimmät tavoitteet, jotka aineiston perusteella opettajilla oli opetukselleen ollut, olivat liikkeellisten taitojen kehittäminen, sosiaalisten taitojen ja ryhmässä olemisen harjoitteleminen, kehotietoisuuden, läsnäolon ja itsensä ymmärtämisen lisääminen sekä tanssiin tutustuttaminen ja tanssitietouden lisääminen.

Haastateltavien kokemuksista ilmeni, että he he pitävät tanssin opetusta antoisana ja merkityksellisenä. Oppilaat olivat kuulemma pitäneet tanssista ja tanssimiseen oli liittynyt yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Tanssiin sisältynyt kontaktissa oleminen toisten kanssa oli joillekin oppilaille haastavaa ja joillekin taas mukavaa.  Haastavinta tanssin opettamisessa oli ollut ryhmänhallinnalliset seikat.

 

Taneli Leppänen

Koulussa tanssien – Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia tanssin opettamisesta peruskoulussa

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *