Mobbning i skolan- ett evighetsproblem med fasansfulla konsekvenser

Mobbning I skolan är ett evighetsproblem som påverkar individen, relationer människor emellan, skolan och även samhället. Mobbning lämnar djupa spår som påverkar den utsatte även I vuxenåldern.

I min magisteravhandling ville jag undersöka hur mobbning påverkar elevernas identitet och identitetskonstruktion. Jag gjorde en kvalitativ litteraturöversikt där jag analyserade fem vetenskapliga artiklar genom tematisk innehållsanalys. Fem olika huvudbärande teman skapades på hur mobbning påverkar elevernas identitet och identitetskonstruktion; utseende och kroppshat, självkänsla och känsla av värdelöshet, närhet och sociala relationer, normal och avikande, socialt interagerande samt personliga karaktärer.

Resultaten från min studie visar att utsättning för mobbning påverkar elevernas identitet och identitetskonstruktion mycket negativt. Deltagarna uppgav att utsättningen för mobbning ledde till problem i form av osäkerhet, känsla av oduglighet ,kroppshat, ångest och depression. Vidare ledde utsättningen till förlust av tillhörighet, självförakt och identitetskamp samt känslan att bli socialt misskrediterade av sina kompisar. Resultaten visar även att den sociala identiteten påverkades negativt i och med att de utsatta ofta uteslöts från kompisgrupper och stämplades som avvikande. Utsättningen för mobbning ledde till försämrad anpassning till vuxenrollen, inklusive att forma varaktiga relationer , att integrera sig till arbetslivet och att vara ekonomiskt självständig.

Misa Pihlaniemi

Mobbning lämnar alltid spår- En kvalitativ litteraturstudie om mobbningens påverkan på elevernas identitet och identitetskonstruktion

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *