Omistajaosaaminen perheyrityksissä – miksi, mitä ja miten?

Perheyritykset muodostavat merkittävän osan maailmanlaajuisesta taloudesta ja työllistävät huomattavan määrän ihmisiä. Suomessa esimerkiksi 70 % kaikista yrityksistä on perheyrityksiä. Näin ollen on tärkeää ymmärtää niiden menestystekijöitä. Yksi keskeisistä tekijöistä on omistajaosaaminen – omistajien tiedot, taidot ja käyttäytymismallit.

Miksi omistajaosaaminen on tärkeää?

Omistajaosaaminen on keskeinen tekijä perheyrityksen menestyksessä ja jatkuvuudessa. Kirjallisuuskatsauksen mukaan omistajien osaamista on tutkittu erityisesti perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa. Omistajaosaamisen tavoitteena on edistää perheyrityksen kilpailukykyä ja menestymistä pitkällä aikavälillä. Aikaisemmassa tutkimuksessa on vähemmällä jäänyt omistajaosaamisen merkitys omistajaperheen hyvinvoinnille.

Mitkä ovat omistajaosaamisen ulottuvuudet

Omistajaosaaminen tietoja, taitoja ja käyttäytymistä. Erityisesti tutkimuksissa on tunnistettu yrityksen johtamiseen liittyvät liiketoimintatiedot, mutta myös erityisesti omaan perheyritykseen liittyvä erityisosaaminen ja hiljainen tieto.

Taitoina esille nousevat tunne- ja viestintätaidot sekä konfliktien hallinta ja yhteistyötaidot. Perheyrityksen omistajille tärkeää on myös omistajien vahva sitoutuminen ja motivaatio perheyrityksen jatkamiseen.

Omistaja-johtajien osaamista on erityisesti tutkittu. Yhtä tärkeää olisi kuitenkin tutkia myös, mitä osaamista tarvitsevat omistajat, jotka toimivat hallituksen jäseninä tai vain omistajan roolissa.

Miten omistajaosaamista kehitetään?

Omistajaosaaminen kehittyy ajan mittaan sekä perheessä, omassa yrityksessä että muissa yhteyksissä.

Omistajaperheessä lapsi saa jo varhaisessa iässä kokemusta omistajuudesta, ja kasvatuksella voidaan vaikuttaa omistajien tulevaan käyttäytymiseen. Se on tärkeää tulevan sitoutumisen ja omistajan roolin ymmärtämisen kannalta. Sekä perheenjäsenet että ulkopuoliset voivat toimia tulevien omistajien mentoreina.

Hiljainen tieto siirtyy vuorovaikutuksessa muiden omistajien kanssa. Omasta perheyrityksestä ja muualta saatu työkokemus ovat arvokkaita omistajaosaamisen kehittymisen kannalta. Myös verkostoituminen muiden perheyritysten omistajien kanssa esimerkiksi erilaisissa koulutusohjelmissa kehittää omistajaosaamista.

Omistajaosaaminen ei kehity yhdessä yössä, vaan se vaatii jatkuvaa oppimista, kehittymistä ja sukupolvien välistä yhteistyötä. Ymmärtämällä omistajaosaamisen eri ulottuvuuksia ja niiden kehittymistä perheyritykset voivat rakentaa vahvan omistajapohjan, joka tukee yrityksen toimintaa sukupolvien yli.

Krista Elo-Pärssinen
Ownership competence in the family business context – an integrative literature review

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *