What about the turtles? – Opiskelijoiden näkemyksiä ja toimintatapoja elintarvikepakkauksien kierrättämiseen

Nykypäivän keskustelussa yhä enemmän kuuluu kuluttajien kaipuu ekologisempiin pakkausmateriaaleihin. Jätemeressä muovipusseihin tukehtuvat kilpikonnat vaikuttavat meihin kaikkiin populaarikulttuurin kuvista tieteellisten artikkelien otsikoihin. Mutta mitä ajatuksia opiskelijoilla on aiheeseen? Tutkimuksessani tutkittiin yliopisto-opiskelijoiden näkemyksiä ja toimintatapoja kierrättämiseen, sekä sitä, onko opiskelijoilla kiinnostusta hankkia ekologisempia pakkausmateriaaleja. Mielenkiinnonkohteena oli myöskin kuulla, minkä syiden takia opiskelijat kokivat kierrättämisen tärkeänä, jos he niin ajattelivat.

Aiempien tutkimusten mukaan korkeammin koulutetut henkilöt kierrättävät enemmän vähemmän koulusta saaneet. Elintarvikepakkauksien valintaa koskien on tutkimuksissa käynyt ilmi, että kuluttajat yhä enemmän toivovat hankkimiltaan tuotteilta ekologisuutta myöskin pakkauksien osalta. Kierrättämisen toteutumiseen vaikuttaa esimerkiksi kuluttajan tiedot ja taidot, kokemus kierrätyksen tärkeydestä ja helppo pääsy kierrätysmahdollisuuksien pariin. Kestävän kehityksen toimintatapoja, ja sitä kautta myöskin kierrättämisen taitoja voidaan opettaa koulussa, esimerkiksi kotitalousopetuksessa.

Kyselytutkimuksella tarkastelemaan opiskelijoiden asenteita

Opiskelijoiden asenteita ja toimintatapoja kierrättämiseen sekä mielipiteitä elintarvikepakkauksien kierrättämisestä on tutkittu melko vähän, Suomessa ei oikeastaan ollenkaan. Tutkimuksella pyrin kartoittamaan tilannetta, millaisia asenteita tulevaisuuden korkeakoulutetuilla on kierrättämiseen, ja sitä valitaanko elintarvikkeita niiden kierrätettävien pakkauksien vuoksi. Lisäksi kartoitettiin sitä, että mitkä materiaalit koettiin helposti kierrätettäviksi ja mitkä tekijät erityisesti vaikuttavat elintarvikkeiden valintaan.

Tutkimus toteutettiin netissä täytettävänä kyselynä. Vastaajat rekrytoitiin suljettujen kanavien kautta Helsingin yliopiton ja Aalto yliopiston opiskelijoista. Yhteensä vastauksia saatiin 31 kappaletta. Vastaajaksi saatiin 16 miestä ja 15 naista, ja he edustivat useita eri tiedekuntien opiskelijoita. Iältään vastaajat olivat 19–28-vuotiaita, ja asuivat kaikki Helsingissä.

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista pitivät kierrättämistä tärkeänä

Tutkimuksessa selvisi, että tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista kaikki, paitsi yksi vastaaja piti kierrättämistä tärkeänä. Kierrättämistä pidettiin jokaisen henkilön vastuuna. Kierrättäminen oli vastaajien mielestä tärkeää erityisesti luonnon ja ympäristön vuoksi. Lisäksi haluttiin omalta osalta pienentää jätekuormaa, ja toivottiin käytettyjen materiaalien olevan sellaisia, että niitä voidaan käyttää uudestaan. Ekologisimpana elintarvikepakkausmateriaalina pidettiin kartonkia. Toisaalta vastauksissa pohdittiin myös sitä, että ekologisin materiaali on sellainen, joka parhaiten suojaa pakattua elintarviketta. Joissain tilanteissa sen todettiin olevan myös esimerkiksi muovi.

Muovin kierrätystä pidettiin hankalana, sillä muovin kierrätyspisteitä ei löydy läheskään jokaisesta taloyhtiöstä. Vastaajista suurin osa valitsi elintarvikkeita ekologisen pakkausmateriaalin perusteella ainakin silloin tällöin. Vastanneilla opiskelijoilla kuitenkin erityisesti elintarvikkeen valinnassa valintakriteerinä painoi maku ja hinta. Kuitenkin,  jos hinta oli sama, kyselyyn vastanneet opiskelijat mielellään valitsivat ekologisemmin pakattuja elintarvikkeita, esimerkiksi ympäristön vuoksi, ja koska luonnon suojelua pidettiin tärkeänä.

Kierrätyksen haasteeksi muodostui esimerkiksi muovinkierrätyspisteiden puuttuminen ja pienten opiskelija-asuntojen tilat, joissa erilaisten lajittelujakeiden säilyttäminen on haasteellista. Asenne kierrättämiseen oli tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden joukossa kuitenkin hyvin korkea. Tutkimuksessa näkyi myös erityisesti koulutuksen merkitys; monet kyselyyn vastanneista kokivat oppineensa kierrätyksen taitoja erityisesti koulussa. Peruskoulun kotitalousopetuksessa voidaan opettaa taitoja, jotka kantavat ja vaikuttavat kestävissä toimintatavoissa vielä aikuisuudessakin.

Hanna Antola

”Sillä voin tehdä oman osani tämän maapallon pelastamiseksi’’ Opiskelijoiden näkemyksiä ja toimintatapoja elintarvikepakkauksien kierrättämisestä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *