Millaista oppimista f2f-varainhankkijana työskentely edellyttää?

Tutkin Pro Gradussani, millaista oppimista f2f-varainhankkijana työskentely edellyttää. Aihe on kiinnostava, koska ilmiötä ei ole vielä tutkittu f2f-varainhankkijoiden kokemusten näkökulmasta. Sitä koskevassa tutkimuksessa on lähinnä havaittu, että f2f-varainhankinta on todella tehokas varainhankinnan muotoa ja erityisen toimiva nuorten (alle 30v.) lahjoittajien rekrytointiin kohdalla, jotka eivät ole aikaisemmin lahjoittaneet yleishyödyllisten organisaatioiden työhön. Lisäksi aihe on ajankohtainen, koska f2f-varainhankinnan kieltämisestä on käyty keskustelua mm. Iso-Britanniassa. F2f-varainhankinnan kieltäminen olisi iso isku yleishyödyllisten organisaatioiden rahoitukselle, koska yksityiset lahjoittajat muodostavat niiden keskeisimmän rahoituksen kanavan. Pyrin tutkimuksessani tuottamaan tietoa f2f-varainhankinnasta, joka auttaisi ymmärtämään ilmiötä paremmin sekä olisi hyödynnettävissä f2f-varainhankkijoiden johtamisessa ja kouluttamisessa tavalla, joka olisi, sekä kestävää että tehokasta.

Tutkimukseni tuloksena kävi ilmi viisi f2f-varainhankkijoiden työssään kohtaamaa oppimisen kohdetta: 1) Vieraiden ihmisten lähestyminen 2) Myyntitilanteen hallinta 3) Tulospaineet 4) Ihmisten pysähtymättömyys ja 5) Ikävät kohtaamiset. Näistä oppimisen kohteet 1 ja 2 muodostavat oman luokkansa, f2f-varainhankkinnan sisäistämisen, jossa oppimisen prosessi käynnistyi ja tuli päätökseen työskentelyn myötä. Oppimisen kohteet 3-5 muodostivat oman luokkansa, f2f-varainhankinnan luonteen, jossa oppimisen prosessi säilyi aktiivisena läpi f2f-varainhankkijoiden työskentelyn. Molempiin näistä luokista löytyi moninaisia ratkaisukeinoja.  F2f-varainhankinnan sisäistämisen osalta korostui tunnollisuuden ja vastuunoton merkitys sekä erilaiset vuorovaikutustaidot, kuten aktiivinen kuuntelu ja huumorin käyttö. F2f-varainhankinnan luonteen osalta ratkaisukeinoina korostui tiimin jäsenenä työskentelyn sekä yksilölliseen tunteiden käsittelyn ja työhön asennoitumisen merkitys. Työhön asennoitumisessa korostui positiivisen mielen tärkeys, työn kanssa hauskan pitäminen ja rennosti ottaminen tapahtui siinä mitä tahansa. Lisäksi merkitystä oli onnistumisilla ja hyvällä fiiliksellä sekä erilaisilla motivoitumisen tavoilla, kuten kehitysyhteistyön tärkeänä pitämisellä.

Tutkimukseni tulokset nostavat esiin useita seikkoja, mitkä olisi syytä huomioida f2f-varainhankkijoiden johtamisessa ja kouluttamisessa. Lisäksi se tuota uutta tietoa aikaisemmin vähän tutkitusta ilmiöstä ja toimii samalla oppimisen tutkimuksen hyppynä täysin uuteen tutkimuskohteeseen

 

Lauri Leivo

Pro gradu – Oppimisen kohteet ja niiden ratkaisukeinot f2f-varainhankinnassa, Reunatuntemusteoreettinen tarkastelu.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *