Fysisk aktivitet som en del av undervisning

Skolelever i Finland rör på sig alltför lite

De tre senaste LIITU-undersökningarna (fi. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa) där barn och ungas fysiska aktivitet undersöktes under åren 2014, 2016 och 2018 är entydigt överens om en sak: barn och unga i Finland rör på sig alltför lite.

Samtidigt finns det rikligt med forskning som talar om positiva effekter av att inkludera fysisk aktivitet som en del av undervisningen, inte minst direkt i anknytning till lärandet. Vore det inte därmed vettigt att i skolan aktivera eleverna fysiskt som en del av undervisningen om det dessutom gynnar lärandet?

Skolan i rörelse är en åtgärd för att fysiskt aktivera eleverna under skoldagen. Programmet startade som ett pilotprojekt år 2010 och i dagens läge är 91 % av grundskolorna registrerade med i programmet.

 

Skolan i rörelse och undersökningens metod

Skolan i rörelse förutsätter i många avseenden en elevstyrd syn på lärande och i denna undersökning ville man närmare förstå huruvida klasslärares syn på lärande korrelerade till erfarenheterna av fysiskt aktiverande undervisning som en del av lektionsundervisningen. I en enkät som klasslärarna skulle fylla i kartlades såväl deras syn på lärande (elevstyrd vs. lärarstyrd) samt hurdana erfarenheter de hade av Skolan i rörelse.

 

Resultat

I denna undersökning kunde konstateras att de lärare som själv i högre grad förverkligade fysiskt aktiverande lektionsundervisning och upplevde det som en viktig del av sin undervisning, de upplevde även större nytta av Skolan i rörelse.

Vidare kunde konstateras att de lärare som hade en mer lärarstyrd syn på lärande även i högre grad upplevde Skolan i rörelse som en extra belastning i sitt arbete. De lärare som i sin tur upplevde Skolan i rörelse som en extra belastning i sitt arbete upplevde även mindre nytta av programmet och mindre tilltro till att fysiskt aktiverande undervisning främjar elevernas lärande.

I detta sampel kunde man även hitta ett vagt samband i att yngre lärare mer sannolikt ansåg att fysiskt aktiverande undervisning ökar elevernas delaktighet. Kunde det ligga något i att elevers delaktighet fått mer fokus i lärarutbildningen först under senare år och att äldre lärare därför har en annan inställning?

 

Patrik Ansa
Pro Gradu: Fysisk aktivitet som en del av undervisningen – En kartläggning av klasslärares syn på lärande och erfarenheter av Skolan i rörelse
Juli 2020

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *