Tavoitteena kestävämpi elämäntapa

Nykyinen kulutus ylittää maapallon kestokyvyn. Kulutuksen tulisi muuttua kestävämpään suuntaan, jotta myös tulevaisuudessa olisi käytössä puhdasta ilmaa, vettä ja ruokaa kaikille. Tutkimukset osoittavat toiminnan esteenä olevan erilaisia haasteita. Näitä ovat muun muassa tiedon puute, resurssit ja ulkoiset tekijät, kuten mahdollisuudet käyttää julkista liikennettä. Moni on kuitenkin tiedostanut ongelmat ja lähtenyt muuttamaan omaa toimintaansa kestävämpään suuntaan. Tutkimusten perusteella tarvitaan laajempia toimia kestävämmän tulevaisuuden takaamiseksi, mutta yksilöidenkin vaikutusmahdollisuudet tunnustetaan. Sosiaalisen median avulla voidaan jakaa tietoa ja tapoja toteuttaa kestävää elämäntapaa.

Monet nuoret käyttävät sosiaalista mediaa päivittäin ja ottavat sieltä vaikutteita. Kestävä kehitys on tärkeä osa myös perusopetuksen opetussuunnitelmaa ja esimerkiksi kotitalousopetuksessa kestävän kuluttajuuden osa-alueita käsitellään eri näkökulmista. Blogitekstien käyttöä voisi hyödyntää myös opetuksessa. Niissä on paljon hyviä ja ajankohtaisia aiheita, joista keskustelemalla voidaan oppia lisää kestävämmästä kulutuksesta ja jätteettömämmän elämäntavan toteuttamisesta.

 

Blogitekstit tutkimuksen kohteena

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kestävämpää ja jätteettömämpää elämäntapaa toteutetaan käytännössä. Aihe on ajankohtainen kulutuksen ylittäessä maapallon kestokyvyn. Selvittämällä, miten kestävämpää elämäntapaa toteutetaan, voidaan saada tietoa siitä, miten tätä voidaan myös tukea ja edistää erilaisin ratkaisuin.

Tutkimuksessa tarkasteltiin blogitekstejä, joissa toteutettiin kestävämpiä ja jätteettömämpiä elämäntapoja. Tutkimusaineisto koostui viiden eri kirjoittajan blogiteksteistä. Yksi blogiteksti oli kirjoitettu englanniksi. Analyysissä ohjaavana ajatuksena oli etsiä käytännön tapoja, joilla voidaan vähentää jätteen määrää arjessa. Tutkimus toteutettiin laadullisena, aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyödyntäen.

 

Kulutuksen vähentäminen arkisilla valinnoilla

Tutkimuksessa selvisi, että toimintatapoja jätteettömämmän elämän toteuttamiselle on lukuisia. Toteutus vaatii kuitenkin suunnittelua, ennakointia sekä aktiivista toimintaa ja asioiden selvittämistä. On oltava tietoa, jotta voidaan valita kestävin vaihtoehto. Joskus kestävimmän valinnan tekeminen ei ole yksinkertaista, sillä siinä on monta huomioitavaa näkökulmaa.

Aineiston perusteella blogitekstien kirjoittajat pyrkivät välttämään turhaa kulutusta ja materiaaleja. Monia tuotteita valmistettiin itse, tuotteita lainattiin, kierrätettiin ja korjattiin. Omien tavaroiden ja muiden tuotteiden kantaminen mukana ja niiden käyttäminen oli olennaista jätteen ehkäisyssä.  Ennakoimalla pystyttiin välttymään turhalta materiaalien kulutukselta, ottamalla esimerkiksi oma kauppakassi mukaan tai omat ruokailuvälineet piknikille. Esimerkiksi ruokaa pyrittiin ostamaan ilman pakkauksia omiin astioihin.

Tutkimuksen avulla saatiin selville, mitä erilaisia tapoja on toteuttaa jätteettömämpää elämäntapaa käytännössä. Toteutustapoja oli monia ja kuten aineiston perusteella voidaan todeta, pienten askelten myötä voi aloittaa matkan kestävämpää elämää kohti. Tiedon avulla voidaan suunnata katse niihin toimintoihin ja tarpeisiin, joita jätteettömämpi elämäntapa vaatii.

 

Karoliina Moisas

Pro gradu: Kohti jätteetöntä elämäntapaa – kestävän kulutuksen kuvauksia blogiteksteissä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *