Montessoripedagogiikka – osa suomalaisen peruskoulun valtavirtaa?

Mikä on montessoripedagogiikan rooli nykypäivän suomalaisessa perusopetuksessa? Montessoripedagogiikkaa toteuttavia luokkia on Suomessa vähän. Montessoripedagogiikan lähtökohta on noin sata vuotta sitten käynnistyneessä lapsilähtöisessä pedagogiikan ja psykologian tutkimuksessa. Suomalaisessa perusopetuksessa noudatetaan opetussuunnitelmaa (POPS), joka pohjautuu pääosin konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen ja sen perusteita on kuvattu, kuten montessoripedagogiikkaa,  lapsilähtöisiksi. Peruskoulussa sovelletaan vähäisissä määrin erilaisia vaihtoehtopedagogiikkoja. Ne toimivat koulujärjestelmässä opetussuunnitelmaa noudattaen. Vaihtoehtopedagogiikoilla on omat historialliset lähtökohtansa. Tutkimukseni kysymyksenasettelu on käytännönläheinen: miten montessoripedagogiikan keskeisiä periaatteita voidaan soveltaa ja hyödyntää peruskoulun opetussuunnitelman puitteissa?

 

Tutkimuksen toteutus

 

Selvitin tutkimuksen teoriaosassa peruskoulun opetussuunitelman ja montessoripedagogiikan perusteita. Tiivistin tutkimusta varten kummastakin vertailtavat keskeiset sisällöt. Keskityin vertailussa montessoripedagogiikan osalta kosmisen kasvatuksen käsitteeseen, josta valitsin käyttööni Camillo Grazzinin esittelemän 6-kohtaisen määritelmän. Peruskoulun opetussuunnitelmassa vertailukohteeksi valitsin laaja-alaiset oppimistavoitteet. Kosmisen kasvatuksen ja laaja-alaisten oppimistavoitteiden vertailussa käytin tekstianalyysiä, jossa vertasin aineistojen yhtäläisyyksiä ja eroja. Montessoripedagogiikan soveltamista peruskoulun opetussuunnitelman puitteissa tutkittiin lisäksi kolmella käytännön työtä tekevän ammattilaisen teemahaastattelulla, joilla pyrittiin syventämään tekstien vertailussa saatua tietoa.

 

Tuloksia ja päätelmiä

 

Tutkimuksen mukaan montessoripedagogiikan kosmisen kasvatuksen käsitettä voidaan soveltaa peruskoulun opetussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten oppimistavoitteiden saavuttamisessa. Peruskoulun opetussuunnitelman konstruktivistinen oppimiskäsitys on sovitettavissa yhteen montessoripedagogiikan kanssa. Tärkeimpinä eroina havaittiin montessoripedagoginen näkemys ei-lineaarisesta oppimisesta, joka perustuu lapsen kehityksen herkkyyskausiin sekä lapsilähtöisyyden korostamiseen. Haastatteluaineiston mukaan estettä montessoripedagogiikan käyttämiseen peruskoulun opetussuunnitelman toteuttamiseen ei näyttänyt olevan ja montessoripedagogiikka voi tuoda peruskouluun uusia kehittämisen mahdollisuuksia. Tutkimukseni mukaan lapsilähtöisyys ja laaja-alaisuus olivat vaihtoehtopedagogiikoille ja opetussuunnitelmalle yhteisiä teemoja, joita voidaan hyödyntää opetuksen jatkokehittämisessä ja tutkimisessa.

 

Olli Juvonen

Pro gradu: Montessoripedagogiikka ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet – Kosmisen kasvatuksen käsite ja sen yhteys laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *