Unga omsorgsgivares skolvardag

Mitt intresse för unga omsorgsgivare väcktes en sommarkväll då min kuratorsyster nämnde att hon stött på begreppet unga omsorgsgivare via en fortbildning. Vi förundrades över att trots många år på fältet hade hon aldrig tidigare hört att det finns en benämning för dessa ungdomar med ett ökat ansvar hemma. Då hon sedan började omformulera sina frågor i diskussionerna med eleverna märkte hon att många unga har ett ökat ansvar hemma. Jag har alltid varit intresserad av att undersöka saker och fenomen som det finns litet kunskap om. Efter vår diskussion tog jag reda på hurudan forskning det finns om ämnet och insåg snabbt att detta är ett outforskat område inom forskningen i Finland och jag kände mig utmanad att skriva en gradu om ämnet.

En ung omsorgsgivare är en ungdom som känner ett ökat ansvar över en annan människa. Oftast är det frågan om en familjemedlem som är i behov av stöd och hjälp. Stödet kan vara praktiskt då det exempelvis handlar om att sköta hushåll eller matlagning, men det kan också vara känslomässigt. Det känslomässiga ansvaret är oftare förekommet och den unga upplever en känsla av att alltid vara i beredskap att hjälpa till, samt en städig oro över den hen känner ett ansvar över.

Studiens syfte och resultat

Eftersom de flesta barn och ungdomar befinner sig i skolan på vardagarna är skolan en central aktör i arbetet att identifiera och fånga upp dessa ungdomar och stöda dem i deras vardag. Därför valdes skolan som utgångspunkt i min avhandling där jag undersöker hur omsorgsansvaret påverkar skolvardagen och hurudant stöd de skulle behöva från skolans sida. Studien genomfördes genom att intervjua sex före detta unga omsorgsgivare och en som för tillfället befinner sig i en omsorgsroll. Resultatet visar att omsorgsansvaret påverkade deras välmående och framtidsplaner negativt och några hade utmaningar att upprätthålla vänskapsrelationer. Ansvaret förde också med sig mycket positivt, bland annat en utveckling av resiliens bland informanterna.

En stor utmaning är att dessa unga hör till en väldigt osynlig grupp som inte alltid själva identifierar sitt ansvar. Speciellt de unga med närstående som lider av psykisk ohälsa och missbruk upplever sig ofta stigmatiserade, speciellt av vuxna. Detta gör att de väljer att inte dela med sig av sina berättelser och förblir en osynlig grupp i vårt samhälle och skola.

International Young Carer conference 3-6.5. 2021

I maj fick jag förmånen att delta i den världsomfattande International Young Carer Conference. Under konferensen talade aktörer från hela världen om olika former av arbete som görs för att främja unga omsorgsgivares välmående. Också den senaste internationella forskningen presenterades och unga omsorgsgivare fick dela med sig av sina berättelser. Under konferensen var ett stort tema unga omsorgsgivares utbildning. Även här diskuterades hur utbildningssektorn spelar en viktig roll, speciellt i identifieringen av unga omsorgsgivare. Att delta i en konferens under de dagar jag lämnade in min färdiga gradu var väldigt spännande och nervöst. Det var en lättnad att få bekräftat att jag i min studie behandlat relevanta och aktuella frågeställningar inom ämnet. Jag hoppas att jag genom min avhandling ökar intresset för unga omsorgsgivares situation och bidrar med ett frö som kan växa till ett starkt forskningsintresse.

Med önskan om en riktigt skön sommar!

Eva Granholm

Vill du ha lite kakao? En studie om unga omsorgsgivares skolvardag

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *